Uutinen

Unctad: Ulkomaiset investoinnit saattavat haitata Afrikan taloutta

Ulkomaiset investoinnit esitetään usein perusedellytyksenä kehitysmaiden talouskasvulle. YK:n kauppa- ja kehitysjärjestön (Unctad) raportti kehottaa kyseenalaistamaan näkemyksen.
Sanna Jäppinen
14.9.2005

Economic Development in Africa -raportin mukaan pelkkä yksisilmäinen ulkomaisten investointien houkutteleminen ei johda köyhyyden vähenemiseen, sillä sijoitukset kohdistuvat aloille, joista ei juuri jää valtioille tuloja.

Suurin osa Afrikkaan virtaavista ulkomaisista investoinneista menee kaivos- ja öljyteollisuuteen. Vähäisten taloudellisten etujen ohella investoinnit tietävät usein suorastaan haittavaikutuksia, kuten ympäristötuhoja ja sosiaalisia ongelmia esimerkiksi paikallisten yritysten kuihtuessa pois. Maiden omalle teollisuudelle, infrastruktuurille ja työllisyydelle sijoituksilla ei ole suurtakaan merkitystä.

"Pääoman virtaaminen pois Afrikasta on valtava ongelma", toteaa Unctadin ekonomisti Richard Kozul-Wright Guardianin uutisessa. "On helppo syyttää esimerkiksi korruptiota, mutta yhtä lailla on kyse maiden kyvyttömyydestä houkutella ja säilyttää pääomaa."

Suuntaamalla varansa veroparatiiseihin monet ylikansalliset yritykset ja pankit välttyvät maksamasta veroja maihin, joissa ne toimivat ja samalla ne ylläpitävät köyhyyttä, todetaan Christian Aidin verotuksen ja köyhyyden yhteyttä käsittelevässä raportissa. Verojen välttely ja laiton pääoman liikuttelu vie järjestön mukaan kehitysmailta vuosittain 500 miljardia dollaria. Summa on moninkertainen verrattuna viralliseen kehitysapuun.

Lisää tietoa aiheesta