Uutinen

Unctad: Markkinoiden avaaminen apu LDC-talouksille

Mika Railo
17.5.2001

EU:n tullit vähiten kehittyneiden maiden tuotteille ovat vain noin kymmenesosa muiden läntisten teollisuusmaiden tasosta, käy ilmi YK:n kauppa- ja kehitysjärjestön Unctadin uunituoreesta raportista, joka julkaistiin Brysselissä jatkuvan kolmannen vähiten kehittyneiden maiden huippukokouksen aikana.

EU, Yhdysvallat, Kanada ja Japani tuovat noin 70 prosenttia vähiten kehittyneiden maiden ulkomaanviennistä. EU:n markkinoille päätyvien tuotteiden arvosta vain noin viittä prosenttia verotetaan. Kolmen muun teollisuusmaan tuontiverot rokottavat noin 50 prosenttia tuonnin arvosta.

Teollisuusmaiden protektionistiset tuontiverot kohdistuvat vain pieneen osaan vähiten kehittyneiden maiden vientituotteita. EU verottaa noin neljää prosenttia tuotteista, kun Yhdysvaltain, Kanadan ja Japanin verottamat tuotteet vaihtelevat 12:n ja 18 prosentin välillä tuotteiden kokonaismäärästä.

Raportti arvioi, että Yhdysvaltain, Kanadan ja Japanin markkinoiden avaaminen riittäisi kasvattamaan LDC-maiden taloutta kolme prosenttia. Unctad korostaakin, että kolmen muun teollisuusmaan tuontitullien poistaminen olisi välttämätöntä, jos vähiten kehittyneitä maita halutaan auttaa kehittämään omaa teollisuuttaan.

Kahden kauppa, kolmannen korvapuusti

Unctad kuitenkin muistuttaa, ettei kaupan avaaminen ilman tukiohjelmaa hyödytä LDC-maita, koska niiden teollisuus on liian heikkoa kilpailemaan pohjoisen markkinoilla.

Kansalaisjärjestöt ovat arvostelleet EU:n tuoretta "everything but arms" –aloitetta (EBA) siitä, että taloudellisesti tärkeimmille tuotteille kuten sokerille ja riisille on määrätty pitkät siirtymäajat. EU suojelee omaa tuontantoaan sallimalla EBA-aloitteen mukaisen tullivapauden näille tuotteille vasta seitsemän kahdeksan vuoden siirtymäajan jälkeen.

Tullihelpotusten kaltaisilla markkinakeinoilla on kuitenkin myös ei-toivottuja seurauksia. 49 vähiten kehittyneen maan tuotteiden suosiminen rokottanee muiden kehitysmaiden tuotteiden suosiota teollisuusmaiden markkinoilla. Unctad arvelee, että toimenpiteistä kärsii pahiten elintarvikkeiden kuten hedelmien, vihannesten, sokerin ja viljan tuonti sekä joidenkin vaatteiden kuten kenkien ja päähineiden tuonti.