Uutinen

UM:n kehitysyhteistyölle nuhteita Valtiontalouden tarkastusvirastosta

VTV:n mukaan ulkoministeriö ei ole panostanut riittävästi esimerkiksi ympäristöasioihin kehitysyhteistyössään. Ministeriö ei allekirjoita kritiikkiä.
Eeva Eronen
28.8.2008

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvostelee kauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrystä ja ulkoministeriötä siitä, että kehityspoliittisen ohjelman läpileikkaavat tavoitteet ovat jääneet kauniiksi sanoiksi paperilla. VTV:n mukaan ministeriön pitäisi suunnitella ja koordinoida työtään paremmin.

Vajaa vuosi sitten lokakuussa hyväksytyn kehityspoliittisen ohjelman läpileikkaavia teemoja ovat naisten ja tyttöjen oikeuksien ja tasa-arvon edistäminen, ympäristökysymysten huomioiminen sekä vammaisten oikeuksien vahvistaminen. Läpileikkaavuus tarkoittaa, että asia pitää huomioida kaikessa toiminnassa. Teemoilla pyritään Suomen keskeisimpään kehitysyhteistyötavoitteeseen eli köyhyyden vähentämiseen.

Ulkoministeriön ei niele tarkastusviraston kritiikkiä, joka pohjaa VTV:n vierailuihin Etiopiassa ja Tansaniassa.

"Tarkastusviraston arvio perustuu pääasiassa ajanjaksoon, jolloin toimeenpantiin valtioneuvoston vuonna 2004 hyväksymää kehityspoliittista ohjelmaa", ministeriön kehityspoliittisen osaston päällikkö Ritva Koukku-Ronde sanoo.

Hän muistuttaa, että hallitus on ennättänyt toteuttaa uutta ohjelmaa vasta vajaan vuoden verran.

Ympäristökö laiminlyöty?

Tarkastusvirasto arvioi, että ministeriön tasa-arvotavoitteet eivät ole vaikuttaneet siihen, miten paljon tukea on jaettu ja millaisille kehityshankkeille. Kritiikin mukaan ympäristön tilan parantamiseen kohdistuva tuki taas on jopa vähentynyt eivätkä vammaistenkaan oikeudet ole saaneet painoarvonsa mukaista huomiota käytännön työssä.

Koukku-Rondea ihmetyttää etenkin ympäristöasioiden hoitoon kohdistuva kritiikki, sillä luonnontaloudellisesti kestävän kehityksen tukeminen on yksi uuden ohjelman lähtökohdista. "Ympäristön painoarvo toiminnassamme ei siis ole laskenut vaan se on päinvastoin nousemassa", hän sanoo.

Ministeriö myöntää tiedotteessaan, että läpileikkaavien teemojen käytännöllistäminen ja arviointi ovat molemmat hankalia tehtäviä. Koukku-Ronden mukaan ministeriö toivottaakin ulkopuoliset arviot tarvetulleiksi - jaetut suositukset aiotaan tutkia huolella.

Lisää tietoa aiheesta