Uutinen

UM:n kansalaisjärjestölinjauksesta alkoi nettikeskustelu

Ulkoministeriö valmistelee kevään aikana ensimmäistä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötukea ohjaavaa linjausta.
Auli Starck
1.3.2006

Ulkoministeriö valmistelee parhaillaan kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötukea ohjaavaa linjausta, joka perustuu hallituksen kehityspoliittiseen ohjelmaan.

"Ulkoasiainministeriön ja kansalaisjärjestöjen kumppanuuden tulee perustua jatkuvaan vuoropuheluun ja selkeihin pelinsääntöihin, joissa molemmat osapuolet sitoutuvat kehitysyhteistyön sisältö- ja laatupäämääriin", kehityspoliittisessa ohjelmassa todetaan.

Ulkoministeriön global.finland -verkkosivuilla on avattu kansalaiskeskustelu aiheesta. Aihe on esillä myös ulkoministeriön kansalaisjärjestöseminaarissa 6. huhtikuuta. Lisäksi on luvassa kirjallinen kommentointikierros järjestöille, kun linjauksen luonnos valmistuu.

Samanaikaisesti kansalaisjärjestölinjauksen kanssa on tekeillä selvitys järjestöjen kapasiteetista toteuttaa laadukkaita kehitysyhteistyöhankkeita. Linjauksen ja selvityksen teko on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta, mutta niiden on silti määrä olla valmiita kesäkuussa 2006.

Kepa seuraa tiiviisti prosessia ja järjestää sen tiimoilta järjestöille keskustelutilaisuuksia.

Global.finlandin nettikeskustelun toisen vaiheen teemat 16.3-30.3.2006

Ulkoministeriön verkkosivuilla keskustellaan nyt uusista rahoitusmalleista ja hankkeiden laadusta.

 

 

Ensimmäisen vaiheen teemat 1.-15.3.2006


Aiemmin keskusteluissa nousi esille voimakas toive yksinkertaistaa menettelytapoja pienten järjestöjen osalta.


Lue UM:n tekemä lyhyt yhteenveto ensimmäisen vaiheen keskustelusta.