Uutinen

UM:n kansalaisjärjestölinjauksen aikataulu selkiytyy

Ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen arvioitua valmistuspäivää on siirretty kesäkuusta alkusyksyyn. Järjestöjen työryhmien pohjapaperit linjausta varten valmistuvat 8. kesäkuuta.
Esa Salminen
9.5.2006

Alun perin ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen piti valmistua jo kesäkuussa. Valmistelussa otettiin kuitenkin aikalisä ministeriön huhtikuisen kansalaisjärjestöseminaarin jälkeen, kun ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki haastoi järjestöt miettimään rooliaan suomalaisessa kehitysyhteistyössä.

Lehtomäki kysyi myös, millainen kumppanuus ministeriön ja järjestöjen välillä tuottaisi parhaan lopputuloksen ja miten järjestöjen työ tukee kehityspolitiikan kokonaisuutta ja YK:n vuosituhattavoitteita.

Linjauksen toivottiin valmistuvan työryhmätyöskentelyn jälkeen syksyllä. Nyt aikataulua on selkiytetty siten, että linjauksen ajatellaan valmistuvan jo elo-syyskuussa. Muun muassa EU-puheenjohtajuuskauden tähden linjausta ei haluta lykätä vuoden loppupuolelle.

Lähtölaukaus työryhmille

Linjausta silmällä pitäen järjestöt ovat muodostaneet neljä työryhmää, joiden lausunnot valmistuvat työryhmien yhteisessä kokouksessa kesäkuun 8. päivä. Tähän mennessä ja vähän myöhemminkin tulleet kommentit ehtivät hyvin mukaan itse linjauksen luonnokseen, ministeriöstä vakuutetaan.

Pienten ja keskisuurten järjestöjen edustajat kokoontuivat Kepassa 8. toukokuuta ja päättivät muodostaa suunnitellun kahden ryhmän sijasta yhden yhteisen työryhmän. Muut työryhmät koostuvat erityissäätiöistä, kumppanuusjärjestöistä ja kansainvälisyyskasvatusta tekevistä järjestöistä.

Kansalaisjärjestölinjauksen luonnos valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, minkä jälkeen se lähtee lausuntokierrokselle. Linjauksen teksti laaditaan ulkoministeriössä järjestöjen ajatusten ja ministeriön omien näkemysten pohjalta.

Lisätietoja työryhmistä, prosessin aikataulusta ja työskentelutavoista  löytyy Kepan jäsenjärjestöille tarkoitetusta extranetista.