Uutinen

UM:n järjestölinjauksen kurssi muuttuu

Ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen valmistelussa on tehty kurssinmuutos. Järjestöt pääsevät nyt vaikuttamaan aiempaa enemmän linjauksen sisältöön.
Pasi Nokelainen
27.4.2006

Järjestöjen ja ulkoministeriön edustajista koottavien työryhmien tehtävänä on luoda yhteinen näkemys järjestöjen roolista kehitysyhteistyön kokonaisuudessa. Linjauksessa on nyt tarkoitus pohtia esimerkiksi sitä, mikä on järjestöjen tekemän työn lisäarvo Suomen viralliselle kehityspolitiikalle.

Kurssinmuutokseen vaikutti muun muassa Kepan ja muiden järjestöjen vaatimus kentän paremmasta kuulemisesta niitä itseään koskevassa asiassa sekä kauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen kansalaisjärjestöseminaarissa 6. huhtikuuta järjestökentälle esittämä haaste luovaan itsetutkiskeluun.

"Osin kyse on toimivien ja olemassa olevien käytäntöjen auki kirjoittamisesta, mutta toivon myös kyseenalaistamista. Monet ovat varmasti miettineet tahoillaan, ettei asioita tarvitsisi tehdä aina samalla sabluunalla maailman tappiin asti. Kertokaa nyt ajatuksistanne", Lehtomäki vetosi.

Muutosten vuoksi valmistelussa otetaan aikalisä, sillä paperin piti alun perin olla valmis kesäkuun alussa.

Seminaarin jälkeen Kepa ja ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikkö ovat valmistelleet ehdotuksen ministeriön ja järjestöjen väliseksi työryhmätyöskentelyksi. Ulkoministeriöllä säilyy päätösvalta lopullisten muotoilujen suhteen.

Työryhmien järjestäytymiskokoukset ovat avoimia kaikille järjestöille.

Työryhmäjako

  • Kumppanuusjärjestöt
  • Erityissäätiöt
  • Keskisuuret kehitysyhteistyötä tekevät järjestöt - Kepan koordinoima
  • Pienet (vapaaehtoispohjalta toimivat) kehitysyhteistyötä tekevät järjestöt - Kepan koordinoima
  • Kansainvälisyyskasvatusjärjestöt - KVK-verkoston poliittisen työryhmän koordinoima


Järjestäytymiskokousten aikataulu

  • Pienet ja keskisuuret järjestöt 8.5. Katso lisätiedot tapahtumakalenterista.
  • Kansainvälisyyskasvatusjärjestöt (KVK-verkoston poliittinen teemaryhmä) 17.5. kello 16-18 Kepassa
  • Kumppanuusjärjestöt ja erityissäätiöt koordinoivat työryhmätyöskentelynsä aloittamisen keskenään.

Lisätietoja työryhmistä, prosessin aikataulusta ja työskentelutavoista  löytyy Kepan jäsenjärjestöille tarkoitetusta extranetista.