Uutinen

UM:lta tukea järjestöjen 132 tiedotushankkeelle

Ulkoministeriö on myöntänyt valtionavustusta 104 kansalaisjärjestölle 132 hankkeeseen Suomessa tapahtuvaan kehityspoliittiseen tiedottamiseen. Tukea myönnettiin yhteensä 1,8 miljoonaa euroa.
Auli Starck
13.1.2006

 

Ulkoministeriöltä tiedotustukea saaneet hankkeet käsittelevät tänä vuonna muun muassa YK:n vuosituhattavoitteita, ympäristökysymyksiä, yleistä kehitysmaatietoutta, ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymyksiä, naisten ja lasten asemaa kehitysmaissa sekä maailmantalouteen liittyviä globaaleja kysymyksiä. Myös kehitysmaiden kulttuuriin liittyviä hankkeita on useita.

Mukana on erilaisia kampanjoita, näyttelyjä, koulutustilaisuuksia ja julkaisutoimintaa, jotka on suunnattu koululaisille, opiskelijoille, eri ammattiryhmille sekä kehitysmaiden asioista kiinnostuneille suomalaisille.

Tukea haki 123 kansalaisjärjestöä 162 hankkeeseen noin 3,1 miljoonan euron edestä. Tukea myönnettiin 104 järjestölle 132 hankkeeseen yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Pääkriteerinä tuen saamiseksi oli ministeriön mukaan se, että tiedotushankkeella on hyvin määritelty viesti, jolla on yhteiskunnallista merkitystä.

Yleisimpiä syitä tuen epäämiseen olivat kohderyhmän suppeus, puutteellinen hankesuunnitelma tai se, ettei esitetty suunnitelma täyttänyt asetettuja kriteereitä eli kyseessä ei esimerkiksi ollut erityinen kehitysmaatiedotus.

Ulkoasiainministeriön vuoden 2006 Ihminen ja kehitys -tapahtuman teemaksi on valittu Aasia. Siksi järjestöjä kannustettiin tiedottamaan erityisesti Aasian kehitysmaiden kehityshaasteista sekä YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumisesta Aasiassa. Aasiaa käsitteleville 35 hankkeelle myönnettiin tukea yhteensä 365 700 euroa.

Lisää tietoa aiheesta