Uutinen

Ulkoministeriöltä yli 55 mmk KUA:n kehityshankkeisiin

Aija Lintula
25.4.2001

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on allekirjoittanut ulkoministeriön kanssa sopimuksen siitä, että se saa ulkoministeriöltä tukea kehityshankkeisiinsa yhteensä 55,5 miljoonaa markkaa vuosien 2001-2004 aikana.

KUAn työn pääpaino on pitkän tähtäimen kehitysohjelmissa, joilla pyritään kestävään ja ympäristöä suojelevaan kehitykseen. Erityisen huomion kohteena ovat maaseutuyhteisöt, pakolaiset, aseellisten konfliktien ja luonnonkatastrofien uhrit sekä lapset ja naiset.

Ulkoministeriön kehystuki kohdistuu muun muassa kehitysohjelmiin Bangladeshissa, Ruandassa ja Guatemalassa, vesiohjelmaan Etiopiassa sekä kansainväliseen aids-tuki- ja koulutusohjelmaan.

Ulkoministeriö neuvottelee seitsemän suurimman avustustyötä tekevän kansalaisjärjestön kanssa erikseen nelivuotiset ns. kehyssopimukset, mikä mahdollistaa hankkeille myönnettyjen varojen joustavan käytön tilanteiden muuttuessa.

Ulkoministeriön ehtona kansalaisjärjestöjen hanketuelle on se, että järjestöjen täytyy itse rahoittaa hankkeissa vaadittu omavastuuosuus. Toisena ehtona on se, että hallintokulujen osuus toiminnasta saa olla korkeintaan 10 prosenttia.

Kirkon Ulkomaanavun koko budjetti tälle vuodelle on 91 miljoonaa markkaa. Ulkoministeriön kehystuen osuus siitä on 14 miljoonaa markkaa.

Kehitysyhteistyöhön kohdistetun kehystuen lisäksi KUA saa ulkoministeriöltä tukea humanitaarisen avun hankkeisiin sekä jälleenrakennukseen. Viime vuonna KUA sai ulkoministeriöltä tukea näihin hankkeisiin yli 12 miljoonaa markkaa.

Suurin osa KUAn avusta on kehitysyhteistyötä. Katastrofi- ja pakolaisavun osuus on kolmannes kaikesta avusta. Työn painopiste on Afrikassa, vaikka kaikkiaan Kirkon Ulkomaanapu antaa humanitaarista apua ja tukee erilaisia kehityshankkeita yli 40 maassa eri mantereilla.

KUAn tärkeimpiä yhteistyökumppaneita avustustyössä ovat Luterilainen maailmanliitto (LML), Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) ja Kirkkojen katastrofiapu ACT (Action by Churches together).

Lisätietoja asiasta antaa Kirkon Ulkomaanavun tiedottaja Riitta Saarinen, puh. (09) 1802 459 tai suunnittelija Henrik Bergman, puh. (09) 1802 296.