Uutinen

Ulkoministeriö tukee kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä 205 miljoonalla markalla

Matti Remes
28.3.2000

Ulkoasiainministeriö tukee tänä vuonna kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä yhteensä 205 miljoonalla markalla. Summa on edellisvuoteen verrattuna 20 miljoonaa markkaa suurempi. Kansalaisjärjestötoimintaan varatut kehitysyhteistyön määrärahat ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti ja ovat tänä vuonna noin 11 prosenttia varsinaisen kehitysyhteistyön kokonaisbudjetista. Hanketukea jaetaan kaikkiaan 160 suomalaiselle järjestölle, jotka toteuttavat 430 hanketta yli 70:ssä maassa.

Kansalaisjärjestöjen saamista määrärahoista suurin osa käytetään kehitysmaiden sosiaalisektorin hankkeisiin: mm. terveydenhuoltoon, vammaistyöhön ja koulutukseen. Esimerkiksi Invalidiliitto on mukana vammaisia kouluttavassa ja työllistävässä pyörätuolinvalmistushankkeessa Itä-Afrikassa. Myös ympäristösektorilla hankkeiden määrä on kasvussa. Esimerkiksi Suomen Latu ry kunnostaa Kilimanjaron ulkoilureittejä Tansaniassa. Työtä on pyritty suuntaamaan myös uusille alueille, kuten Keski-Aasiaan, Länsi-Afrikkaan ja entiseen Jugoslaviaan sekä Kaakkois-Aasian köyhimpiin maihin.

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä korostuvat kehitysmaiden oman kansalaistoiminnan tukeminen ja kehittäminen sekä kehitysmaiden oma sitoutuminen ja omatoimisuus. Apua pyritään ohjaamaan erityisesti kaikkein köyhimmille siten, että he kykenevät itse parantamaan elinolosuhteitaan. Esimerkiksi Suomi-Azerbaidzhan -seura kehittää maanviljelyä ja yrittäjyyttä yhdessä azerbaidzhanilaisten paikallisyhteisöjen kanssa.

Kansalaisjärjestöjen globaaleihin kehityskysymyksiin liittyvää tiedotustoimintaa tuetaan tänä vuonna kahdeksalla miljoonalla markalla. Kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA saa 25 miljoonaa markkaa. Kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä tuetaan tänä vuonna yli 14 miljoonalla markalla.

Kansalaisjärjestöille tarjottava tuki on olennainen osa Suomen kehitysyhteistyötä. Kansalaisjärjestöjen panos tukee virallista kehitysyhteistyötä hyvin, koska niiden ruohonjuuritason toiminta tavoittaa ihmisiä ja alueita, jotka saattaisivat muuten jäädä kehitysyhteistyön ulkopuolelle. Kansalaisjärjestöt tarjoavat myös arvokasta tietotaitoa sekä tuhansille suomalaisille kanavan osallistua kehitysmaiden hyväksi tehtävään työhön niin kotimaassa kuin kehitysmaissakin.

Lisätietoja ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolla antavat kansalaisjärjestöyksikön päällikkö Leena Viljanen (puh. (09) 1341 6365, sähköposti: leena.viljanen@formin.fi), sekä tiedotuspäällikkö Matti Remes (puh. (09) 1341 6348, sähköposti: matti.remes@formin.fi). Lisää tietoa kansalaisjärjestöjen hanketuesta ja eri hankkeista saa myös kehitysyhteistyön kotisivuilta (http://global.finland.fi).