Uutinen

Ulkoasiainvaliokunta kaipaa konkretiaa kehityspolitiikan linjauksiin

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta kaipaa konkreettisia näkökulmia kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanoon. Keskustelu jatkuu täysistunnossa 14.11.
Sanna Jäppinen
12.11.2007

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta antoi lausunnon valtioneuvoston uudesta kehityspoliittisesta ohjelmasta istunnossaan 9. marraskuuta. Lausunnon mukaan ohjelma sisältää oikeansuuntaisia linjauksia, mutta "yleisyydestä johtuen vasta ohjelman toimeenpano osoittaa, miltä Suomen kehityspolitiikan varsinaiset painopisteet näyttävät".

Valiokunta odottaa valtioneuvostolta erillistä linjausta toimeenpanosuunnitelmista sekä jatkossa selvityksiä vuosittain.

"Valiokunnan lausunnossa voi nähdä kätkettynä epäluottamuslausetta ulkoministeriön kehityspolitiikasta vastaavan poliittisen johdon suuntaan", arvioi valiokuntatyöskentelyyn asiantuntijana osallistunut Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen. Järjestökenttä on jo omissa lausunnoissaan arvostellut kehityspoliittisen ohjelman valmistelua vaivannutta läpinäkyvyyden puutetta.

Konkretian löytämiseksi valiokunta kaipaa nyt vuoropuhelua valtioneuvoston ja eduskunnan välillä muun muassa kehitysyhteistyön tavoitteista, määrärahojen painopisteistä, kehityspoliittisesta johdonmukaisuudesta sekä avun keskittämisestä.

Lausunnossa halutaan huomiota myös kansalaisjärjestöjen tekemälle työlle: valiokunta näkee järjestöillä tärkeän roolin  paitsi kehitysyhteistyön toteuttajina myös yhteiskunnallisen keskustelun herättäjinä.

Lausunnossa on nostettu esiin myös kehitysmaille annettava suora budjettituki, jota esimerkiksi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen on kritisoinut siksi, että hän arvelee yleisen mielipiteen kääntyvän kehitysyhteistyötä vastaan, jos se tarkoittaa verovarojen siirtämistä yhä enemmän toisen valtion budjettiin.

Valiokunta pitää budjettitukea "oikein käytettynä ja valvottuna onnistuneena välineenä, jolla avunantajat voivat tehokkaasti vaikuttaa kohdemaiden julkisen sektorin toimintaan".

"Järjestöt ovat korostaneet, että budjettitukea voidaan lisätä järkevästi ennen kaikkea vahvistamalla kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntia ja niiden poliittisten instituutioiden läpinäkyvyyttä", Lappalainen huomauttaa.

Keskustelu kehityspoliittisesta ohjelmasta jatkuu eduskunnan täysistunnon ajankohtaiskeskustelussa keskiviikkona 14. marraskuuta klo 15.

Lisää tietoa aiheesta