Uutinen

Tutkimus: Teollisuus tukipolitiikan todellinen voittaja

Ovatko vastakkainasettelut rikkaiden maiden viljelijät vastaan köyhien maiden viljelijät tai pienviljelijät vastaan suurtilalliset harhaanjohtavia? Näyttäisi olevan, jos uskoo yhdysvaltalaisen Tuftsin yliopiston laskelmia.
Mika Railo
17.12.2005

HONGKONG -- Tufts-yliopisto Massachusettsissa on julkaissut tutkimuksen Yhdysvaltain maataloustukiaisten hyötyjistä sopivasti Hongkongin kokouksen alla. Tutkimuksen johtopäätös on selvä: tuista hyötyvät etupäässä suuryritykset, kuten yhdysvaltalainen rehuteollisuus, joka saa raaka-ainetta alle torihintojen.

Myös tukijärjestelmän purkaminen toisi yllättäviä tuloksia: purku voisi merkittävästi muuttaa karjankasvatuksen rakenteita Yhdysvalloissa. Pienet perhetilat voisivat jälleen kilpailla keksitetyn ja suurimittaisen lihantuotannon kanssa.

Tällä hetkellä Yhdysvaltain viljelijöilleen maksamat tuet pitävät viljan markkinahinnat alhaalla. Tästä hyötyvät erityisesti soijaa ja viljaa rehuksi jalostava teollisuus. Halpa rehu puolestaan on hyödyttänyt lihanjalostusteollisuutta, joka on voinut rakentaa yhä suurempia tuotantolaitoksia. Tilanteesta ovat kärsineet erityisesti pienet lihatilat, jotka eivät ole voineet kilpailla suuryritysten kanssa, vaikka ovatkin voineet ostaa halpaa rehua.

WTO:n puuttelliset tilastot sallivat jäsenmaille luvattoman korkeat tukitasot. Koska kauppajärjestössä käytävä debatti keskittyy yksinomaan viljelijöille maksettaviin tukiin, ei teollisuuden saamaa epäsuoraa tukea edes tilastoida. Tuftsin yliopiston laskelmien mukaan esimerkiksi Yhdysvallat ylitti vuonna 2000 maataloussopimuksen salliman maksimitason, jos rehuteollisuuden saama epäsuora hintatuki otetaan huomioon.

Lisää tietoa aiheesta