Uutinen

Tutkimus: Talouskasvu ei hyödytä kaikkein köyhimpiä

Maailmantalouden kasvattaminen on tehoton keino vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi, toteaa New Economics Foundation tutkimuksessaan.
Janne Hukka
31.1.2006

Globalisaatio on epäonnistunut keinona parantaa maailman köyhimpien asemaa, toteaa brittiläinen New Economics Foundation -säätiö uudessa tutkimuksessaan. Säätiön mukaan alle dollarilla päivässä elävät saavat nyt 73 prosenttia vähemmän maailmantalouden kasvutuloista kuin 1980-luvulla. He myös kärsivät yhä enemmän kasvun aiheuttamista ympäristövaikutuksista.

Globalisaation tehottomuus ilmenee säätiön tutkimuksen mukaan siten, että jokaisesta sadan dollarin tulonlisäyksestä maailmantaloudessa 1990-luvulla ainoastaan 0,60 dollaria kohdistui köyhimpien olosuhteiden paranemiseen, the Guardian kirjoittaa.

Vielä 1980-luvulla sadan dollarin tulonlisäyksestä 2,20 dollaria päätyi maailman köyhille.

Säätiön raportin mukaan Maailman kauppajärjestö WTO:n, Maailmanpankin ja länsimaiden hallitusten tukema ajatus kehitysmaiden köyhyyden vähentämisestä maailmantaloutta kasvattamalla onkin tosiasiassa retoriikkaa, joka palvelee parhaiten jo rikastuneiden maiden etuja.

Tutkimuksen mukaan talouskasvun painottaminen vuosituhattavoitteiden ja kehitysyhteistyön yhteydessä voi suorastaan vahingoittaa köyhiä, sillä nykyään jokainen köyhyyden vähentämiseen tarvittava dollari vaatii 166 dollarin edestä tuotantoa ja kulutusta - ja samalla luonnon kuormitusta.

Köyhyyden ratkominen tällä tavoin voi huomattavasti heikentää köyhien asemaa, sillä he kärsivät jo nyt luonnon äärimmilleen hyödyntämisen seurauksista, kuten ilmastonmuutoksesta, kaikkein eniten.

Kehitysyhteistyö puntarissa

"Oikeaoppisen taloustieteen mukaan nouseva meri nostaa kaikkia veneitä...mutta nykyisin meri on todellakin nousemassa saasteiden aiheuttaman ilmastonmuutoksen takia eikä kaikkein köyhimmillä ole veneitä joihin nousta", raportin kirjoittajat kommentoivat Reutersin artikkelissa.

Heidän mukaansa vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaankin kehitysyhteistyön uudelleenjärjestelyä. Länsimaiden tulisi yhdistää mielekkäästi kestävä kehitys ja köyhyyden vähentäminen, ja pyrkiä ajattelemaan talouden kasvua vain sivutuotteena - myös omissa maissaan.

Kirjoittajat kehottavat myös tuloerojen tasaamiseen varojensiirrolla, joka raportin kirjoittajien mielestä on kaikkein tehokkain ja kestävin keino auttaa maailman köyhimpiä.

Yhden prosentin tulonsiirto maailman rikkaimmalta 20 prosentin väestönosalta köyhimmille vastaisi 20 prosentin talouskasvun tuomaa hyötyä vähätuloisimmille.

Lisää tietoa aiheesta