Uutinen

Tutkimus: Kehnot pankkipalvelut ovat kehityksen jarru

Kehitysmaiden rahoituspalvelujen kattavuuutta voidaan parantaa viestintäteknologian avulla, arvioidaan Maailmanpankin tutkimuksessa.
Sanna Jäppinen
15.11.2007

"Pankkipalvelujen kehittämisen pitää olla kehitysohjelmien ytimessä. Rahoituksen parempi saatavuus ei ainoastaan lisää talouskasvua, vaan se myös auttaa köyhyyden vastaisessa taistelussa ja vähentää kuilua rikkaiden ja köyhien välillä", arvioi Maailmanpankin tutkimusjohtaja Asli Demirgüç-Kunt.

Hän vetää johtopäätöksensä pankin tuoreen "Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access" -raportin pohjalta. Sen mukaan monissa kehitysmaissa alle puolella aikuisväestöstä on esimerkiksi pankkitili ja erityisesti Afrikassa jopa 80 prosenttia on vailla rahoitusmahdollisuuksia.

Raportissa huomioidaan, että köyhille suunnattu mikroluottotoiminta on viime vuosina edistynyt kehitysmaissa. Siitä huolimatta maiden olisi luotava laajempia rahoitusstrategioita, joilla varmistetaan se, että pankkipalvelut saadaan kattamaan myös köyhimmät ihmiset.

Koko väestön huomioivan rahoitusjärjestelmän avulla erityisesti pienen mittakaavan liiketoiminnalle syntyy uusia mahdollisuuksia, ja tämä heijastuu uusina työpaikkoina ja nousevana tulotasona.

Netti ja kännykkä käyttöön

Tällä hetkellä suuri osa varsinkin köyhien maiden maaseudulla asuvista ihmisistä ja toimivista yrityksistä jää vaille pankkipalveluja. Esteinä ovat etäisyys, puutteelliset taidot tarvittavan paperisodan käymiseen ja palveluihin liittyvät kulut.

Raportin mukaan ratkaisuja pitää etsiä ennen muuta teknologian tarjoamista mahdollisuuksista, kuten matkapuhelimien ja internetin hyödyntämisestä pankkitoiminnassa. Näin palvelut saadaan ulotettua yhä useamman saataville ja kuluja alas.

"Päättäjien tehtävänä on tarjota ympäristö, joka rohkaisee tämän tyyppiseen toimintaa", toteaa Thorsten Beck, yksi raportin tekijöistä Reutersin mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa tarvittavan informaatiorakenteen, kuten lainsäädännön ja rekistereiden, luomista sekä yksityisen sektorin ja ulkomaisten pankkien toimien tukemista.

Sen sijaan raportti ei kehota hallituksia osallistumaan suoraan pankkitoiminnan tukemiseen esimerkiksi subventoimalla luottoja tai perustamalla valtion omistamia rahoituslaitoksia. Maailmanpankin mukaan tällainen toiminta vähentäisi yksityisen sektorin kiinnostusta tarjota palveluja köyhille.

Lisää tietoa aiheesta