Uutinen

Tutkimus: Kehityshankkeissa huomioitava laajemmat vaikutukset

Etiopian maaseutua tutkinut ryhmä toteaa yksittäisiin parannuksiin keskittyvien kehitysyhteistyöhankkeiden olevan arvaamattomia ja mahdollisesti suorastaan haitallisia.
Janne Hukka
17.2.2006

Etelä-Etiopian maaseudun vesijohtohanketta arvioinut tutkimusryhmä toteaa yksittäisiin teknisiin ratkaisuihin perustuvien kehitysyhteistyöprojektien olevan arvaamattomia ja mahdollisesti haitallisia yhteisöille, joita ne pyrkivät auttamaan. Ryhmä kehottaakin kehitysyhteistyöjärjestöjä suunnittelemaan hankkeita, jotka ottavat tämän huomioon ja ovat monipuolisia toteutuksessaan.

Englantilaisen tutkimusryhmän tulokset osoittavat, että Etiopian syrjäiselle maaseudulle rakennettu vesijohtoverkosto aiheutti lasten aliravitsemusta alueella, tutkimusraportissa kirjoitetaan.

Syyksi tähän ryhmä katsoo syntyvyyden nousun, joka tapahtui vesijohtojen asentamisen jälkeen. Ennen vesijohtoa naiset saattoivat käyttää jopa kuusi tuntia päivässä veden noutamiseen. Kylien saatua vesijohdot heiltä meni siihen ainoastaan 15 minuuttia.

Ryhmä arvioi, että naisten vähentynyt energiankulutus ja mahdollisuus käyttää enemmän aikaa lasten hoitamiseen selittää sekä kasvaneen syntyvyyden että lapsikuolleisuuden laskun alueella.

Samanaikaisesti lasten aliravitsemuksesta on tullut yleisempää, sillä alueen ravinnontuotanto ei ole kasvanut syntyvyyden mukana ja ruoka joudutaan nyt jakamaan useampien lapsien kesken. Koska naisilla on enemmän aikaa hoitaa lapsia, myös alipainoisilla ja heikosti ravituilla lapsilla on paremmat mahdollisuudet selviytyä.

Tutkimuksen johtaja Mrihal Gibson kehottaakin ottamaan myös laajemmat sosiaaliset vaikutukset huomioon hankkeita suunniteltaessa. Esimerkkinä tällaisesta Gibson mainitsee erityisesti perhesuunnittelun.

Gibsonin mukaan alueen naiset olivat hämmästyneitä tutkimuksen tuloksista, SciDev.net raportoi.

"Perhesuunnittelu oli aikaisemmin jotakin, josta he eivät olleet lainkaan kiinnostuneita," Gibson sanoo. Perinteinen etiopialainen kulttuuri arvostaa suuria perheitä.

Tutkimuksen aikana hän kuitenkin huomasi asenteiden muuttuvan ja kylien asukkaiden etsivän tietoa ehkäisystä.

Lisää tietoa aiheesta