Uutinen

Tutkimus: Budjettituki on tehokasta apua

Suora budjettituki kehitysmaille on parantanut peruspalveluiden, kuten koulutuksen ja terveydenhuollon saatavuutta, todetaan OECD:n tilaamassa tutkimuksessa.
Sanna Jäppinen
10.5.2006

OECD-maiden kehitysavusta noin viisi prosenttia eli viisi miljardia dollaria kanavoidaan suoraan kehitysmaiden hallitusten budjetteihin. Birminghamin yliopiston tekemässä tutkimuksessa tarkastellaan suoran budjettituen vaikutuksia seitsemässä maassa: Burkina Fasossa, Malawissa, Mosambikissa, Nicaraguassa, Ruandassa, Ugandassa ja Vietnamissa.

OECD:n kehitysapukomitean (DAC) tilaamassa ja tukemassa tutkimuksessa todetaan, että suora budjettituki on parantanut peruspalveluiden, kuten terveydenhuollon ja koulutuksen saatavuutta. Budjettituen arvioidaan myös olevan tehokas keino vahvistaa julkisen rahoituksen hallinnointia.

Budjettituen etuihin tutkimuksessa luetaan se, että se on vahvistanut avunantajien ja kehitysmaiden hallitusten välistä suhdetta ja lisännyt avunantajien välistä koordinointia. Tukimuoto on myös tehnyt budjettien suunnitteluprosesseista läpinäkyvämpiä ja auttanut hallituksia priorisoimaan köyhille suunnattuja palveluja.

Tutkimuksessa ei löydetty todisteita siitä, että suora budjettituki olisi muita tukimuotoja alttiimpi korruptiolle. Sen sijaan tutkijat muistuttavat, että avunantajien olisi syytä arvioida nykyistä paremmin poliittisia riskejä myöntäessään budjettitukea.

"Suora budjettituki ei ole mikään patenttiratkaisu", Britannian kehitysyhteistyöstä vastaava ministeri Hilary Benn muistutti Guardianissa tutkimusta kommentoidessaan. "Budjettituki on vain yksi työkalu, eikä se yksinään poista köyhyyttä. Mutta jos aiomme lisätä apua, tämä on todennäköisesti yksi keino toteuttaa se."

Britannia antaa kehitysavustaan neljänneksen suorana budjettitukena. Bennin mukaan avunantajalla pitää olla oikeus lopettaa budjettituki, jos kehitysmaan hallitus ei täytä oletettuja vaatimuksia hyvän hallinnon tai ihmisoikeuksien kunnioittamisen suhteen.

Britannia on katkaissut budjettitukensa Etiopialle ja Ugandalle ihmisoikeusrikkomusten takia ja Zimbabwessa se suuntaa apua enää tiettyihin projekteihin, kuten hiv/aids-työhön, Guardian kirjoittaa.

Lisää tietoa aiheesta