Uutinen

Tutkimus: Aivovienti voi myös hyödyttää lähtijöiden kotimaita

YK:n julkaisema tuore tutkimus kääntää päälaelleen käsityksen aivoviennistä lähtijöiden kotimaita ryöstöviljelevänä ilmiönä. Terveydenhuollon kohdalla ajatus kuitenkin pitää paikkaansa.
Eeva Eronen
16.4.2008

Lisääntyvät vuorovaikutussuhteet ja entistä edullisempi matkustaminen saavat yhä useamman ihmisen lähtemään työn perässä kehitysmaasta Pohjoiseen.

"Ajatus siitä, että fiksujen ja kyvykkäiden ihmisten liikkuminen tarkoittaa pysyvää henkisen pääoman menetystä lähettäjämaalle, on muuttumassa vanhanaikaiseksi", YK:n yliopistossa tehdyn tutkimuksen johtaja Andrés Solimano arvioi.

Hänen mukaansa lähteminen voi hyödyttää molempia maita esimerkiksi siksi, että lähtijät voivat myöhemmin tuoda kotimaihinsa uutta pääomaa, kontakteja ja tietotaitoa. Tutkimus esitteleekin oivina esimerkkitapauksina muun muassa intialaisia ja taiwanilaisia teknologia-asiantuntijoita, jotka ovat lähteneet Yhdysvaltoihin, mutta perustaneet alan yrityksiä myös kotimaihinsa ja edistäneet siten taloudellista toimeliaisuutta.

Terveydenhuolto tekee poikkeuksen

On tärkeää huomata, että lähtemisen hyödyt koskevat etenkin teknisiä aloja, kuten it-asiantuntijoita, yrittäjiä, insinöörejä ja tieteentekijöitä. Terveydenhuolto tekee poikkeuksen; lääkäreiden ja sairaanhoitajien maastamuutto haavoittaa heidän kotimaitaan.

Terveysalan ammattilaisten muutto teollisuusmaihin on erityisen haitallista Afrikassa, Aasiassa ja Karibialla, joiden terveydenhuoltojärjestelmä heikkenee entisestään. Tilanne on hankala etenkin Afrikalle, joka ponnistelee hiv/aidsin, malarian ja muiden tappavien tautien kanssa.

Tutkimus suosittaa, että maat, joista lähtee runsaasti väkeä ulkomaille töihin, koettaisivat höllätä yleistä ilmapiiriään avoimemmaksi ja vapaammaksi eli houkuttelevammaksi koulutetuille ihmisille ja sijoituksille.

 

Lisää tietoa aiheesta