Uutinen

Tutkimus: Afrikan yritystoiminta usein siirtolaisten käsissä

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa talouskasvu pohjaa usein raaka-aineiden myyntiin ja siirtolaisten yritystoimintaan.

Jukka Aronen
24.1.2007

Vastikään ilmestyneessä Center for Global Development -tutkimuslaitoksen julkaisemassa "Why Are There So Few Black-Owned Firms in Africa?" -raportissa todetaan, että suurin osa Saharan eteläpuolisen Afrikan talouskasvusta on peräisin raaka-aineiden myynnistä.

Raaka-aineisiin liittymättömän yksityissektorin toiminta on usein ulkomailta tulleiden vähemmistöjen käsissä. Etenkin aasialaiset, lähi-idästä tulleet siirtolaiset ja kaukaasialaiset hallitsevat yritystoimintaa, sanotaan Kenian, Tansanian, Ugandan, Senegalin ja Beninin tapauksiin keskittyvässä raportissa.

Tutkimuksessa painotetaan, että talous ei voi kasvaa pelkän ulkomaisen sijoituksen varassa, vaan menestyvä valtio tarvitsee myös dynaamisen kotimaisen yksityisen sektorin. Etenkin köyhyyden poistamisen kannalta on tärkeää, että maa kykenee omaan paikalliseen tuotantoon ja taloudellisiin voittoihin.

Tutkimuksessa ei arvioitu epävirallisen sektorin roolia talouden kasvattajana.

Ulkomaiset sijoitukset Afrikkaan ennätyskorkealla

UNCTADin viime vuonna julkaiseman "World Investment Report 2006" -selvityksen mukaan suorat ulkomaiset sijoitukset Afrikkaan kasvoivat ennätykselliseen 31 miljardiin dollariin vuonna 2005, ja todennäköisesti kasvu jatkui myös vuonna 2006.

Vuoden 2005 luvuissa oli kasvua peräti 78 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Raportissa esitetään sijoitusten lisääntymisen syyksi ennen kaikkea liiketoiminnan kannattavuuden parantumista ja raaka-aineiden hinnannousua.

Ulkomaisten sijoitusten osuus tuotantoon sidotusta pääomasta oli vuonna 2005 peräti 19 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli ollut 12 prosenttia.

Ulkomainen raha ei kuitenkaan virrannut tasaisesti kaikkialle Afrikkaan, vaan siitä hyötyivät vain muutamat maat ja teollisuudenalat.

Koko maailman ulkomaisista sijoituksista Afrikka nappasi vaivaiset 3 prosenttia. Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan virtasi 17,9 miljardia dollaria, kun taas esimerkiksi läntiseen Aasiaan sijoitettiin 34,5 miljardia dollaria.

Lisää tietoa aiheesta