Uutinen

Tutkijat: G8-kokouksen pääteemat yhdistettävä

G8-maiden johtajien on heinäkuun tapaamisessaan tarkasteltava kahta suurta teemaa, Afrikan tilannetta ja ilmastonmuutosta, yhtenä kokonaisuutena, sillä maanviljelystä riippuvainen maanosa on erityisen haavoittuvainen ilmasto-olojen muutoksille, toteavat tutkijat.
Sanjay Suri
22.6.2005

IPS -- "Maatalouden kehittäminen liittyy sekä ilmastoon että talouspolitiikkaan. Ei voi onnistua vain toisessa ja silti toivoa, että ongelmat ratkeava", totesi Tim Wheeler Lontoon Royal Societysta, joka on vuonna 1660 perustettu soveltavia luonnontieteitä edistävä tieteellinen seura. Seura kokosi yhteen tutkijoita tarkastelemaan ilmastonmuutosta Afrikassa.

"Tutkijat olivat yksimielisiä siitä, että Afrikka on alttein ilmastonmuutokselle", Wheeler kertoi. "Monilla alueilla ilmasto-olot haavoittavat herkästi maanviljelyä, ja tämä saattaa rajoittaa Afrikan kehitysnäkymiä."

Royal Societyyn kokoontuneet asiantuntijat suosittelivat 21. 6. ilmestyneessä raportissaan , että luotaisiin afrikkalaisten tutkijoiden yhteenliittymä, joka etsisi keinoja, jolla voitaisiin rajoittaa lämpötila- ja ilmastomuutosten vaikutusta Afrikan kehitykseen. Asiantuntijat kuitenkin totesivat, ettei Afrikassa ehkä vielä ole riittävää tutkijajoukkoa yhteenliittymän perustamiseksi.

"Afrikka on tällä alueella hieman muita maanosia jäljessä, joten siellä on paljon mahdollisuuksia suorituskyvyn kehittämiseen", Wheeler sanoi. "Tärkeintä on auttaa Afrikkaa auttamaan itseään. Afrikassa voidaan lisätä joustavuutta ilmastonmuutoksen suhteen paremman tiedon, varoitusjärjestelmien sekä laajemman viljelykasvivalikoiman avulla."

Luotettavammat sääennusteet päätöksenteon tueksi

Tutkijoiden raportissa painotetaan, että kautta linjan ilmastonmuutosta kuvaavissa skenaarioissa Afrikan ennustetaan kuuluvan eniten kärsiviin alueisiin. Lisäksi todetaan, että uusimman tiedon valossa ilmastonmuutoksen vaikutus sadon määrään ja laatuun olisi vielä ennustettuakin suurempi.

"Ilmastonmuutoksen uhkaa muutenkin haavoittuvaiselle Afrikalle ei pidä aliarvioida", totesi professori Brian Hoskins Royal Societysta. "Odotettavissa olevilla ilmastonmuutoksilla - kuten entistä korkeammilla lämpötiloilla ja sademäärien vaihtelulla - on mahdollisesti katastrofaaliset seuraukset mantereella, joka on niin vahvasti riippuvainen maanviljelystä ja sadevedestä viljelysten kastelijana."

Hoskinsin mukaan jo nyt on olemassa tietoa ja asiantuntemusta, joilla voitaisiin vähentää negatiivisia vaikutuksia.

"Viimeaikaiset tutkimukset antavat aiheen epäillä väittämää siitä, että ilmakehän lisääntyvän hiilidioksidin aiheuttama parempi kasvu kompensoisi lämpötilan nousun aiheuttamaa satomäärien pienenemistä", Hoskins totesi. "Pelloilla tehdyt kokeet osoittavat kasvihuonekokeita paremmin, että hiilidioksidin määrän nousun aiheuttama kasvun lisäys saattaa olla vain alle puolet alun perin arvioidusta."

Parantuneiden menetelmien ansioista nykyään saadaan entistä luotettavampia kausittaisia sääennusteita, jotka olisivat hyödyllisiä maatalouteen liittyvässä päätöksenteossa, Hoskins totesi. "Tämä on kuitenkin mahdollista vasta sitten, jos afrikkalaisille tutkijoille annetaan riittävästi resursseja kerätä tietoa ja arvioida alueensa sääennustuksia."

Yksi nykyistä luotettavampien ennustusten eduista olisi, että viljelijät voisivat ryhtyä toimiin ennen kuin sato epäonnistuu, eikä vain tyytyä tekemään minkä pystyvät vahingon jo tapahduttua.

"Jos viljelijöillä on riittävät varoitusjärjestelmät ja riittävästi resursseja, he voivat päättää kasvattaa eri lajikkeita tai säästää resurssejaan ja olla viljelemättä mitään jollakin kasvukaudella. Hyviksi ennustetuista kausista voidaan puolestaan ottaa hyöty irti hankkimalla lannoitteita vain niille vuosille", Hoskins sanoi.

Royal Societyn raportin vaatimus kehittää Afrikan tieteellisiä resursseja oli linjassa edellisellä viikolla G8-maiden (rikkaimmat teollisuusmaat + Venäjä) tutkimuslaitosten ja Afrikan tutkimuslaitosten verkoston (Network of African Science Academies) antaman lausunnon kanssa. Siinä tutkijat vaativat heinäkuun 6.-8. päivä kokoontuvilta G8-johtajilta sitoutumista siihen, että tieteen, teknologian ja innovaatioiden kehittäminen otetaan osaksi kansainvälisiä avustusohjelmia. Ohjelmien olisi oltava Afrikka-vetoisia ja niissä pitäisi ottaa huomioon kulttuurinen moninaisuus.

Lisää tietoa aiheesta