Uutinen

Tuomioja: Tobinin veroa selvitettävä vakavasti

UM:n tiedote
27.6.2000

Kansainvälistä valuutansiirtoveroa on ryhdyttävä selvittämään perusteellisesti, katsoo ulkoministeri Erkki Tuomioja. Aika on siihen kypsä, hän sanoi keskiviikkona Euroopan parlamentin seminaarissa Brysselissä.

Seminaarissa käsiteltiin niin sanottua Tobinin veroa. Taloustieteilijä, nobelisti James Tobinin ajatuksen mukaan kaikista kansainvälisistä valuuttasiirroista kannettaisiin enintään 0,5 prosentin vero. Se hillitsisi keinottelua, mutta matalana ei estäisi normaalia sijoittamista. Verosta kertyisi enemmän rahaa kehityshankkeisiin kuin maailman nykyinen kehitysapu on.

Tuomioja kiirehti tieteellisesti pätevää ja korkeatasoista analyysia kansainvälisestä valuutansiirtoverosta. YK onkin kaavaillut tutkimusta veron eduista ja haitoista. Tutkimushanke liittyy sosiaalikysymyksiä puivan YK:n huippukokouksen valmisteluihin. Tuomioja toivoi, että Suomen ohella muutkin maat kannattaisivat tutkimushanketta.

Toisena prosessina hän mainitsi kehitysavun rahoitusta käsittelevän konferenssin, jonka YK järjestää ensi vuonna. Valuutansiirtoveroa tulee edistää sekä kokouksen että sen valmistelujen yhteydessä, Tuomioja kannusti.

- Valuutansiirtoveroa on tutkittava vakavasti. Sitä on pidettävä esityslistalla, kunnes se toteutetaan, elleivät sitten jatkotutkimukset osoita sitä mahdottomaksi soveltaa käytäntöön.- Meidän ei tule kuitenkaan pitäytyä vain ehdotukseen valuutansiirtoverosta. Riippumatta siitä, mitä sille lopulta tapahtuu, on kehitettävä myös muita välineitä kansainvälisten finanssimarkkinoiden vakauttamiseen ja hallintaan. Eri keinoin tulee lisätä maailman rahamarkkinoiden läpinäkyvyyttä, vakautta ja luotettavuutta, ulkoministeri Tuomioja kiteytti.

EU:n veroratkaisu merkittävä avaus

Tuomioja kommentoi puheessaan myös veroratkaisua, josta EU sopi huippukokouksessaan Feirassa runsas viikko sitten. Lasi on tässäkin katsojasta riippuen joko puoliksi tyhjä tai puoliksi täysi, hän vertasi. Itse hän valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon. - Tähän saakka kansainväliset veroneuvottelut ja -sopimukset ovat keskittyneet kaksoisverotuksen välttämiseen. Tänään paljon tähdellisempää on saavuttaa sopimus kaksoisverottomuuden välttämisestä.- Feiran tulokset ovat tietenkin vain ensiaskel. Sellaisenakin ne ovat ennennäkemätön avaus kohti hallitusten yhteistyötä, jolla voidaan valvoa kansainvälisiä rahamarkkinoita sekä estää veropohjan rapautuminen.

EU-maat ottivat Feirassa tavoitteekseen veroparatiisien hävittämisen. Siirtymäajan jälkeen niiden kansalaisten kaikki tulot saatetaan yhtäläisesti verotuksen alaisiksi pankkisalaisuuden sitä estämättä.

UM:n tiedote
Julkaisuvapaa 28.6.2000 klo 12.00