Uutinen

Tuomioja: Helsinki-prosessi on merkittävä globaalin demokratian kehittäjä

Erkki Tuomiojan mukaan globaalia hallintaa kehittävä Helsinki-prosessi on onnistunut yhdistämään eri näkökulmia ja toimimaan siltana globalisaation kritisoijien ja talouden liberalisoijien välillä.
Sanna Jäppinen
12.10.2004

"Olen hämmästynyt, jos Helsinki-prosessi pystyy tuottamaan yhdenkään kokonaan uuden ajatuksen globalisaatiosta. Työmme pohjaa sille keskustelulle, jota on käyty globaalista hallinnosta jo 1960-luvulta lähtien", ulkoministeri Erkki Tuomioja totesi eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan seminaarissa.

Tuomioja toimii vuonna 2002 käynnistyneen prosessin toisena puheenjohtajana yhdessä Tansanian ulkoministeri Jakays Kikweten kanssa. Jotakin uutta aiempaan keskusteluun verrattuna Tuomioja uskoo kuitenkin nyt saavutetun: "Helsinki-prosessi on onnistunut keräämään yhteen ihmisiä hyvin eri suunnista. Etelä ja pohjoinen ovat edustettuina, samoin kansalaisjärjestöt sekä hallitukset ja elinkeinoelämä. Mukana on myös tutkijoita ja ay-väkeä."

Ulkoministerin mukaan prosessi toimii siltana Porto Alegren sosiaalifoorumin ja Davosin talousfoorumin eli globalisaation kritisoijien ja puolestapuhujien välillä.

"Moni on halunnut mukaan prosessiin juuri siksi, että mukana on ihmisiä myös vastakkaisesta leiristä. Olennaista ei ole se, että ihmisillä on erilainen analyysi nykyisten ongelmien syistä vaan se, että ongelmiin on mahdollista löytää konkreettisia ratkaisuja."

Konkretiaa on toivon mukaan luvassa ensi syksynä, kun varsinainen Helsinki-prosessi päättyy Helsinki-konferenssiin. Sinne on tarkoitus kerätä samanmielisten maiden ryhmä ja sopia ulkoministeritasolla, mihin Helsinki-prosessin loppuraportissa esitetyistä kohdista valtiot sitoutuvat.

Näitä "Helsinki-prosessin ystäviä" pyritään etsimään eri mantereilta, jotta sanoma kiirisi alueellisissa yhteisöissä eteenpäin. Mukaan ovat puheenjohtajamaiden lisäksi jo lupautuneet ainakin Espanja, Unkari, Algeria, Etelä-Afrikka, Brasilia ja Malesia.

"Helsinki-prosessiin kohdistuu tällä hetkellä niin suuria odotuksia, että hiki kihoaa otsalle, kun miettii pystymmekö niitä täyttämään", Tuomioja pohti, mutta uskoi vakaasti tuloksia syntyvän.


Haasteena globaali demokratia -seminaarin järjesti 13. 10. eduskunnan tulevaisuusvaliokunta yhdessä ulkoministeriön, Helsinki-prosessin sihteeristön ja Kansalaisten maailmannäyttämön kanssa.

Lisää tietoa aiheesta

Helsinki-prosessin verkkosivut