Uutinen

Tuki Nicaraguan alkuperäisväestön oikeusavulle jatkuu

Kimmo Lehtonen
27.6.2001

Nicaraguan Karibian rannikolla maistaan ja oikeuksistaan kamppaileville rama-intiaaneille ja Monkey Pointin monikulttuuriselle yhteisölle suunnattu oikeudellinen apu on tuottanut merkittäviä tuloksia ja siksi Kepa Managua päättikin jatkaa taloudellista tukeaan asianajaja María Luisa Acostan johtamalle asianajotoimisto CALPIlle.

Bluefieldsistä käsin toimiva CALPI (Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indigenas) on erikoistunut Karibian rannikon alkuperäisväestön oikeuksien puolustamiseen. Nyt CALPIn työ tehostuu, kun Acostan avuksi toimistoon saapuu kaksi yhdysvaltalaista asianajajaa, toinen kuudeksi kuukaudeksi ja toinen kahdeksi vuodeksi.

CALPIn ja Kepan kumppanin Centro Humboldtin parivuotisen työn ansiosta Karibian rannikolla tapahtuneet laittomat maananastukset ovat nousseet Nicaraguan lehdistön vakioaiheiksi. Nicaragua Networkin seuratessa tapahtumien kehitystä säännöllisesti tapahtumat ovat myös saaneet palstatilaa Yhdysvalloissa. Kepan tiedotuskanavien kautta asiasta on tiedotettu säännöllisesti. Myös Suomen MTV3:n uutistoimittaja kävi alueella raportin teossa viime syksynä.
 

Kaikki tapaukset oikeusistuimissa

Monkey Pointin maakiistat kehittyivät konfliktiasteelle pari vuotta sitten, kun nicaragualais-yhdysvaltalaiset liikemiehet John Vogel, Gary Loff ja Percy Spencer hankkivat yhteisön maita itselleen epämääräisillä kauppakirjoilla. Liikemiehet laskevat maiden olevan kullanarvoista valuuttaa, jos Nicaraguaan suunnitteilla oleva kanavahanke joskus toteutuu. Monkey Point on Karibian rannikolle kanavasuunnitelmassa olevan toisen sataman sijoituspaikka.

Noin vuosi sitten yhteisössä puhkesi väkivaltaisia yhteenottoja liikemiesten alueelle lähettämien aseistettujen vartijoiden ja kyläläisten välillä. Tilanne on tällä hetkellä rahoittunut ja pyysymiehet on saatu poistettua Bluefieldsin viranomaisten avulla alueelta. Maanomistuskiistaa puidaan edelleen CALPIn ja kyläläisten esittämän kanteen pohjalta Bluefieldsin maistraatissa.

Kanavahankkeeseen kuuluvan rautatien rakentaminen halkoisi suunnitelmien mukaan ramaintiaanien perinteisen alueen ja koko kanavahankkeen laajoista rakennelmista 35 prosenttia söisi ramojen asuinalueita. Tällä hetkellä Nicaraguan korkeimmassa oikeudessa tutkitaan koko ramayhteisön ja CALPIn yhdessä esittämää kannetta, jonka mukaan suunnitelmat rikkovat Nicaraguan lakien alkuperäisväestölle takaamaa oikeutta ja päätäntävaltaa omiin maihinsa.

Edellisten liikemiesten lisäksi apajille ilmaantui vuoden alussa kreikkalainen liikemies Peter Tsokos, jonka aikaisempia kauppoja seitsemästä paratiisimaisesta Laguna de Perlasin saaresta puidaan myös eri oikeusistuimissa. Tsokos myy saaria hyvään hintaan netissä osoitteessa www.tropical-islands.com. Saaret hän hankki itselleen pilkkahinnoin ostaen sadan vuoden takaisia, epämääräisiä ja Nicaraguan lakien mukaan arvottomia kauppakirjoja. Joitakin viikkoja sitten Tsokosin myyntisivuille ilmaantui myös "vuokralle" Pigeon Cay -niminen saari, joka sijaitsee myös ramaintiaanien alueella.

Tsokosin palkkaamat aseistetut "rakennusmiehet" ilmaantuivat maaliskuussa ramaintiaanien maille Punta de Aguilassa - myös suunnitellun kanavan rakennusmaille - ja alkoivat kaataa alueen puita rakentaakseen alueelle kaksi rakennusta.

Nicaraguan ympäristöministeriö määräsi Tsokosille mitättämän 5 000 markan sakon puunkaadoista ja määräykseen istuttaa tilalle uusia. Omistuskiistaa kaikista Tsokosin haalimista maaomaisuuksista puidaan myös edellisten tapausten mukaisesti Bluefieldsin maistraatissa.

Kustakin tapauksesta lisätietoa löytyy Kepan webbisivujen uutisosastolta.

Kasvavaa kansainvälistä huomiota

Tsokosin Punta de Aguilassa suorittamien puunkaato- ja rakennusoperaatioiden ohessa ramaintaanit joutuivat myös raa'an väkivallan kohteeksi. Perheitä häädettiin alueelta aseilla uhaten ja useita ramaperheiden naisia raiskattiin aviopuolisojen ja lasten silmien edessä. Nicaraguan alkuperäiskansa-, ihmisoikeus- sekä naisoikeusasiamiehet (procuradores) ovat tutustuneet CALPIn johdolla alueen tilanteeseen ja lisäkanteita Tsokosia vastaan on valmisteilla.

Yhdysvaltalainen Nicaragua Network (Nicanet) on kampanjoinut Yhdysvalloissa tehden ramaintiaanien ja Monkey Pointin asukkaiden tilannetta tunnetuksi. Kuukausi sitten Nicanetin lahjoituksena alueelle saatiin kolmelle alueelle radiopuhelinyhteys helpottamaan eristäytyneiden yhteisöjen kommunikaatiotarvetta. Nicanet on myös CALPIn toimittaman selvityksen turvin levittänyt yhdysvaltalaisille servereille tietoa Tsokosin nettikauppojen laittomuudesta.

Asianajaja Acosta valmistelee parhaillaan tutkintapyyntöä Amerikan valtioiden järjestön OAS:n ihmisoikeuskomitealle. Ihmisoikeuskomitea onkin jo oma-aloitteisesti kaksi kertaa pyytänyt Nicaraguan hallitukselta selvitystä alkuperäisväestön yhteisöjen nykytilanteesta suunnitellulla kanava-alueella.