Uutinen

Toinen maailma on mahdollinen

Brasilian presidentti Ignacio "Lula" da Silva matkusti maailman talousfooruumiin Davosiin suoraan sen vastafoorumista Porto Alegresta. Hänen mielestään maailman talousjohtajien on ymmärrettävä, että maailman köyhyydelle ja epätasa-arvolle pitää tehdä jotain. Talouden tulisi palvella ihmistä eikä päinvastoin.
Kimmo Lehtonen
27.1.2003

Kansa huuti olè, olè, olè olè, Lula Lula ja Brasilian työläispuolueen punaliput liehuivat, kun karismaattinen entinen ay-johtaja liikkui yli satatuhatpäisen yleisönsä edessä lavalla kuin rocktähti ja vannotti yleisölleen menevänsä Davosiin vaatimaan talousjohtajia etsimään keinoja maailman köyhien tilanteen kohentamiseksi. Lulan mielestä toisenlainen, oikeudenmukaisempi ja ihmisarvoisempi maailma olisi mahdollista rakentaa. ja maailman rahakkaiden tulisi tämä ymmärtää.

Samaa mieltä presidentti Lulan lisäksi ovat noin 100 000 maailman Brasilian Porto Alegreen kokoontunutta kansalaisyhteiskunnan edustajaa, jotka tulevat 126 eri maasta ja edustavat 5 500 kansalaisjarjestöä. He pohtivat viikon ajan 1 700 seminaarissa ja työpajassa maailman globalisaatiota, demokratiaa, kestävää kehitystä, ihmisoikeuksia, poliittisen vallan mekanismeja ja maailmanrauhan kysymyksiä.

Suuri osa heistä toki suhtautuu Lulan yritykseen skeptisesti ja osa on jopa sitä vastaan. Heidän mielestään Lulan ei olisi mitään syytä osallistua ylikansallisten yritysten johtamaan "pilotittomaan koneeseen, joka on tuhoutumaan tuomittu", kuten asian ilmaisi Susanne George, eräs globalisaation vastaisen liikkeen keulahahmoista. George muistutti Lulaa siitä, että Davosin porttien ulkopuolelle jäävät juuri ne ihmiset, jotka ovat hänen tukijoukkojaan ja äänestivät hänet presidentiksi.

Siitä ei väen kesken ole kuitenkaan erimielisyyttä, että maailmassa on korkea aika muutokseen. Eräs tapahtuman johtohahmoista, brasilialainen Candido Gryzobowski muotoilee asian näin:

- Globalisaatio on tienristeyksessä. On jo nähty, että se ei edesauta taloudellista tasa-arvoa. Se jättää sen sijaan jälkeensä valtavia ratkaisemattomia yhteiskunnallisia ongelmia. Ihmiset haluavat vaihtoehdon nykyiselle kehitykselle.

Gryzobowski esittelee sanomansa vakuudeksi foorumia varten 15 maassa ja 15 000 ihmisen otoksella tehtyä haastattelututkimusta. Sen pääsisältö on, että ihmisten luottamus globalisaatioon on mennyt. Gallupin mukaan ihmiset haluaisivat myös palauttaa päätäntävallan kansainvälisiltä ja kansallisilta yrityksiltä, joille se globalisaatiokehityksen mukana on liukunut.

- Suurin osa ihmisistä on jo sitä mieltä, että maailmaa johdetaan globaalien yritysten intressien pohjalta ja yhteiskunnalliset perusongelmat kasautuvat ja jäävät ratkaisematta.

- Vaihtoehtoinen visiomme tulevaisuudesta haastaa keskittymään sosiaaliohjelmiin, ihmisoikeuksiin, köyhyyden voittamiseen ja demokratiaan. taloudellinen kasvu ilman tasa-arvoa, vapautta ja demokratiaa on kestämätöntä. nämä polttavat ongelmat on ratkaistava ensiksi.


Julkaistu Voima-lehdessä