Uutinen

Tobinin vero kansantaloustieteilijöiden puntarissa

Juha Rekola
6.9.2001

Poliitikkojen lailla myös kansantaloustieteilijät keskustelevat Tobinin verosta.

Taloustieteen nobelistin James Tobinin mukaan nimensä saaneen veron avulla voitaisiin hillitä kansainvälistä valuuttakeinottelua ja ehkäistä näin talouskriisejä.

Eurooppalaisten poliitikkojen näkemykset Tobinin verosta vaihtelevat melkoisesti. Ranskan sosialistinen pääministeri Lionel Jospin ilmaisi viime viikolla tukensa verolle, kun taas hänen aatetoverinsa Paavo Lipponen kesäkuussa tyrmäsi veron Talouselämä-lehden haastattelussa humpuukina.

STT raportoi Kansantaloudellisen Yhdistyksen keskustelutilaisuudesta 6.9.2001. Tilaisuudessa puhuneet Suomen Pankin kansantalousosaston päällikkö Antti Suvanto ja Åbo Akademin professori Jan Otto Andersson esittivät STT:n uutisen mukaan vastakkaisia näkemyksiä mm. Kepan ja Attacin kannattaman valuutanvaihtoveron hyödyllisyydestä.


"Ei patenttiratkaisua"

STT:n toimittaja Tuomas Savosen jutussa Antti Suvanto sanoi, että talouskriisejä ei voida estää pääomaliikkeitä rajoittavilla toimenpiteillä. Suvanto epäili, että Tobinin vero tuotto jäisi paljon laskettua pienemmäksi. Lisäksi valuutansiirtovero kohdistuisi suhteellisesti ankarimmin pieniin ulkomaankauppaa käyviin yrityksiin.

Suvannon mukaan toimenpiteitä kansainvälisen rahoitusjärjestelmän vakauden vahvistamiseksi tarvitaan, mutta yleisesti sovellettavaa patenttiratkaisua talouskriisien välttämiseksi ei ole olemassa.

Suvanto johti työryhmää, joka viime vuoden lopulla laati valtiovarainministeriölle pääomaliikkeitä koskevan muistion. Kepa vaati tammikuussa hallitusta hylkäämään valtiovarainministeriön asenteellisen ja suppean selvityksen.


"Alkusysäys kansainväliselle verotukselle"

Jan Otto Andersson yhtyi puheenvuorossaan Kepan esittämään kritiikkiin. Hänen mukaansa valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmän selvitys keskittyi yksipuolisesti Tobinin veroon liittyviin ongelmiin.

Andersson myönsi, ettei Tobinin vero ole ratkaisu kapitalismin kriiseihin, mutta se antaisi pääomavirtojen kontrollille ja kansainvälisen verotukselle kaivatun alkusysäyksen. Anderssonin mukaan globalisaation kannattajien pitäisi olla ensimmäisenä vaatimassa kansainvälisiä sääntöjä ja globaaleja veroja.

"Vapaat yhteismarkkinat voivat toimia vain, jos on olemassa riittävästi yhteisiä sääntöjä ja tahtoa maksaa yhteisten markkinoiden sivuvaikutuksista", Andersson sanoi STT:n mukaan.

Anderssonin mukaan kasvava kiinnostus Tobinin veroa kohtaan on merkki globaalin talousjärjestelmän huonosta toimivuudesta. Tuloerot kasvavat sekä maiden välillä että niiden sisällä. Ihmiset ovat kyllästyneet markkinavoimien ylivaltaan.

"Haluamme tulla kansalaisiksi maailmassa, jossa olemme muuttuneet yhä kasvavien rahasiirtojen kurinpidon alamaisiksi", Andersson pohti.

Anderssonin mukaan Tobinin veron vaikutukset taloudelliseen toimintaan olisivat todennäköisesti myönteiset.

"Tulemme tulevaisuudessa tarvitsemaan maailmanlaajuisia veroja. Tobinin verosta olisi hyvä aloittaa, sillä se on suhteellisen yksinkertainen ja hallinnollisesti selkeä", Andersson esitti.