Uutinen

Tobinin vero EU:n työjärjestykseen

Mika Railo
17.5.2001

Belgia aikoo omalla EU-puheenjohtajuuskaudellaan nostaa valuuttakauppaa verottavan, niin sanotun Tobinin veron EU:n agendalle. Hallituksen ehdotuksen mukaan EU:n valtiovarainministereiden tulisi tutkia veron toimivuutta ja vaikutuksia.

"Tällä hetkellä suurin haaste Belgiassa on saada poliittisen tason hyväksyntä sille, että vero on teknisesti toteuttamiskelpoinen", sanoi Rudi de Meyer belgialaisesta 11.11.11. -järjestöstä, joka on kampanjoinut jo useamman vuoden Tobinin veron puolesta.

De Meyer osallistuu Brysselissä YK:n kolmanteen vähiten kehittyneiden maiden (LDC, Least Developed Countries) konferenssiin. Lukuisat kansalaisjärjestöt ovat ehdottaneet, että Tobinin verosta kerääntyvät varat tulisi käyttää esimerkiksi köyhyyden poistamiseen kehitysmaissa. YK:n vähiten kehittyneiden maiden auttamiseksi suunnattu ohjelma on kärsinyt rahanpuutteesta, kun rikkaat teollisuusmaat ovat toistuvasti pettäneet antamiaan lupauksia.

Tavoitelista pettymysBelgian hallitus järjesti viime vuonna sarjan kuulemistilaisuuksia Tobinin verosta asiaa ajaneiden kansalaisjärjestöjen ja parlamentaarikkoryhmän painostuksesta. Kuulemistilaisuudessa esiintyivät muun muassa tunnetut taloustieteilijät Paul Bernd Spahn ja Rodney Smith, joista viimeksi mainittu on osoittanut useissa tutkimuksissaan, että vero on teknisesti mahdollista toteuttaa.

Kuulemistilaisuudet johtivat siihen, että Tobinin vero otettiin Belgian alustavaan luonnokseen puheenjohtajuustavoitteista viime vuoden joulukuussa. Belgia saa EU:n puheenjohtajuuden tämän vuoden toisella puoliskolla, kun Ruotsin johtokausi päättyy kesäkuun lopussa.

Toukokuun alussa valmistunut Belgian lopullinen tavoitelista oli kuitenkin kansalaisjärjestöille pettymys: vero oli pudonnut pois hallituksen tärkeimpien tavoitteiden joukosta.

"Tobinin vero on edelleen mukana ohjelmassa, mutta valtiovarainministeri on antanut ymmärtää, ettei hän tule taistelemaan veron puolesta, jos ajatus kohtaa suurta vastustusta", de Meyer sanoi.

Vastustus tulee epäilemättä olemaan kovaa. EU:n parlamentissa nostettiin aikaisemmin tänä vuonna kysymys siitä, onko Tobinin vero ristiriidassa EU:n perustamisasiakirjan kanssa. Asiakirjassa sanotaan, että kaikki pääomien vapaata liikkuvuutta rajoittavat määräykset ovat laittomia.

De Meyer on kuitenkin luottavainen: "Lakimiehemme mukaan mitään ristiriitaa ei ole. Jos tuollainen tulkinta sallitaan, silloin kaikki verot olisivat laittomia!"

Belgialaisjärjestöt jatkavatkin valmistelujaan puheenjohtajuutta varten. Kun EU-maat kokoontuvat syyskuussa huippukokoukseensa, myös järjestöt aikovat olla paikalla.