Uutinen

TICAD: Aasiasta vauhtia Afrikan talouskasvuun

Aasian taloudellisen kehityksen menestystarinoista voidaan oppia myös Afrikassa, sanovat asiantuntijat.
Sanna Jäppinen
3.11.2004

"Aasian valtiot voivat edistää Afrikan taloudellista kehitystä paitsi käymällä kauppaa ja investoimalla myös tukemalla sikäläisiä hallituksia uudistuksissa sekä rohkaisemalla yksityisen ja julkisen sektorin väliseen yhteistyöhön", YK:n pääsihteeri Kofi Annan sanoi Aasian ja Afrikan välisiä investointeja ja kauppaa käsitelleessä konferenssissa Tokiossa 1.-2. marraskuuta.

Konferenssi oli osa Japanin hallituksen kymmenen vuotta sitten käynnistämää TICAD-hanketta. Kokousta isännöivät Japanin hallituksen ohella YK, Maailmanpankki sekä Globaali Afrikka-koalitio (GCA).

Tilastojen mukaan Afrikan vienti Aasiaan on lisääntynyt huimasti. Vuonna 1990 viennin arvo oli 6,7 miljardia dollaria ja vuonna 2000 jo 17,2 miljardia. Aasian markkinat kasvavat tällä hetkellä nopeimmin maailmassa, joten potentiaalia Afrikan osuuden kasvattamiseen entisestään riittää, todetaan TICADin sivuilla.

Konferenssin päätteeksi annetun yhteisen lausunnon mukaan Afrikan valtiot voisivat kehittää talouttaan myös ottamalla oppia Aasian mailta erityisesti siinä, kuinka rajallisia resursseja hyödynnetään pitkän tähtäimen poliittisten suuntaviivojen mukaisesti, kerrotaan Kyodo News -sivustolla. Erityisen tärkeänä Afrikan valtioille pidettiin inhmillisten voimavarojen kehittämistä.

"Useimpien Aasian maiden viimeaikaiset menestystarinat ovat pitkälti seurausta hyvän hallinnon juurruttamisesta, makro- ja mikrotason talouspolitiikasta sekä järkevistä rahoitusjärjestelmistä", totesi YK:n kehitysohjelman (UNDP) edustaja Zephrin Diabrie.

Japanin hallitus sitoutui jatkossakin olemaan mukana kansainvälisessä yhteistyössä Afrikan kestävän kehityksen edistämiseksi. Konkreettisena esimerkkinä maan pääministeri Junichiro Koizumi tarjosi kokouksen yhteydessä Nigerialle tukea köyhyyden vähentämiseen. Koizumin mukaan Nigerialla on keskeinen rooli Afrikan unionissa, ja sen taloudellinen kehitys voi toimia mallina maanosan muille valtioille.

Lisää tietoa aiheesta

TICAD:International conference to chart future course of trade
and investment between Asia and Africa
Kyodo: Africa urged to follow Asia in investment, econ development
Kyodo: Koizumi offers Nigeria support in eradicating poverty
UN News: Annan calls for increased investment in Africa