Uutinen

Thaimaan senaatti vaatii ADB:lta toimia jätevedenpuhdistamon suhteen

Timo Kuronen
18.1.2001

Yli puolet Thaimaan senaatin eli parlamentin ylähuoneen 200 jäsenestä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa senaatti vaatii Aasian kehityspankkia (ADB) tekemään pikaisia ratkaisuja Samut Prakanin maakunnan Klong Daniin rakenteilla olevan jätevedenpuhdistamon suhteen. Senaatti järjesti asiasta tiedotustilaisuuden keskiviikkona 17.1.

Senaattorit sanovat, että noin 750 miljoonan dollarin hanke tuhoaa omavaraisen kalastus- ja simpukanviljely-yhteisön, joten ADB:n on vetäydyttävä lainoittamasta hanketta ja antamasta teknistä apua, kunnes ongelmat on selvitetty. Senaattorit aikovat vaatia myös Thaimaan uutta hallitusta ottamaan puhdistamohanke tarkkaan syyniin. Yli 70 senaattoria vieraili viimekuussa tutustumassa hankkeen rakennustöihin ja paikallisten ihmisten elämään.

Senaattori, tohtori Nirand Pitakwatchara sanoi, että hanke on vastoin ADB:n omia ohjeita ihmiskeskeisen kehityksen tukemisesta. Rahoittamalla puhdistamoa pankki edistää paikallisten ihmisten elinkeinojen ja alueen omavaraisen talouden tuhoutumista.

Senaattori Chirmsak Pinthongin mukaan valtava määrä puhdistettua jätevettä (puoli miljoonaa kuutiometriä päivässä) uhkaisi matalan merenrannikon kalastusta ja simpukanviljelyä. On väärin, että ihmiset jotka eivät itse saastuta, joutuvat kantamaan muiden saastuttajien aiheuttamat ongelmat. "Saastuttaja maksaa ­periaate ei toimi täällä. Projekti suunniteltiin, koska viranomaiset eivät ole pystyneet saamaan saastevesiä laskevia tehtaita kuriin," Chirmsak sanoi.

"Puhdistamo on suunniteltu aerobisen puhdistusmenetelmän käytölle, joka soveltuu kotitalousvesien puhdistamiseen. Siksi raskasmetallit tulevat olemaan vakava ongelma," senaattori Kraisak Choonsavan sanoi. "Jos raskasmetalleista jää puhdistettuun veteen vaikkapa 5 prosenttia, Klong Danin edustan meri, nykyinen maatalousalueeksi luokiteltu, muuttuu kaatopaikaksi."

Senaattorit peräänkuuluttivat myös kunnollista selvitystä hankeeseen liittyvien korruptioepäilyjen suhteen. Maanhankintaan ja urakkasopimuksiin liittyy useita yrityksiä, joissa oli mukana päättävissä asemissa olevia poliitikkoja. Kyläläisiltä ostetun maa-alueen hinta kymmenkertaistui ennen kuin valtio osti sen puhdistamoa varten. Klong Danissa ei ole tehty ympäristönvaikutusten arviointia eikä alueen asukkaita kuultu ennen hankkeesta päättämistä. Alunperin Bangkokin lähistölle piti rakentaa kaksi pienempää puhdistamoa, mutta kolme vuotta sitten puhdistamo päätettiin pikaisella viranomaispäätöksellä sijoittaa kauemmaksi kaupungista ja teollisuusalueista.

Thaimaan senaatin vetoomus lisää painetta hankkeen alullepanijoita ja rahoittajia kohtaan. Klongdanilaiset ovat järjestäytyneet hanketta vastaan erittäin tiiviisti, mutta heidän menetelmänään on barrikadien sijaan ollut paperisota sekä ADB:tä että thaiviranomaisia kohtaan. Tiivis tutkimus hankkeen taustoihin on vakuuttanut heidät siitä, että hanketta viedään eteenpäin laittomin keinoin.

Aasian kehityspankin virkamiehet ovat vastanneet kyläläisten vetoomuksiin väittäen, että hanke on edennyt kulloistenkin Thaimaan lakien mukaan eikä ADB:n omat selvityksetkään osoita väärinkäytöksiä tapahtuneen. Pankki on myöntänyt lainoja puhdistamoa varten jo 230 miljoonaa dollaria ja lisälainoista ollaan keskusteltu. Thaiviranomainen, tiede- ja ympäristöministeriön saastekontrollin osasto, ei myöskään aio keskeyttää enää hanketta, mutta on luvannut tehdä rahoituksen järjestyessä muutoksia puhdistamon rakenteisiin ja jopa kierrättää puhdistettua jätevettä teollisuuskäyttöön.

Paikallisväestön ja nyt myös senaatin vastustus ja vaatimukset voivat kohottaa rakennuskustannuksia huomattavasti, mutta se tuskin lienee heidän vikansa. Hankkeiden huono suunnittelu, poliitikkojen taloudelliset intressit ja päätöksenteon läpinäkymättömyys ovat ongelmien suurin syy. Myös ADB:n ja muidenkin kv. rahoituslaitosten olisi noudatettava omia juhlallisia periaatteitaan osallistamisesta ja hyvästä hallinnosta.