Uutinen

Thaimaan hiilivoimalat jälleen otsikoissa

Timo Kuronen
4.10.2001

Etelä-Thaimaahan Prachuab Khiri Khanin maakuntaan suunnitellut kaksi kivihiilivoimalaa ovat jälleen päivälehtien ja television uutisissa. Syitä on kaksikin.

Thaimaan kansallinen energiasuunnitteluvirasto NEPO jätti syyskuun lopulla uuden viisivuotisen energiasuunnitelman energia-asioista vastaavalle ministeri Chaturon Chaisangille, joka on juuri tällä hetkellä vierailemassa Suomessa. Prachuab Khiri Khanin yksityisten investoijien hiilivoimalat sisältyvät suunnitelmaan. Toinen voimaloista on Union Power Development Companyn (UPDC) havittelema 1400 megawatin voimala Hin Krutissa ja toinen Gulf Power Co:n 734 MW:n laitos Bor Nokissa. Suomen Fortum on vielä osakkaana UPDC:ssa, vaikka se viime vuonna ilmoittikin vetäytyvänsä hankkeesta.

NEPO:n uusi investointisuunnitelma tulee aikana, jolloin Thaimaassa puhutaan energiansäästämisestä niin hallituksen kuin oppositionkin puheissa. Syinä ovat talouden polkeminen paikallaan, Yhdysvalloissa tapahtuneen terrori-iskun aiheuttama epävarmuus ja pääosin ulkomailta tuodun öljyn korkea hinta. Kansalaisia, yrityksiä ja valtion virastoja on pyydetty nostamaan ilmastoitujen tilojen sisälämpötilaa 25-26 asteeseen ja välttämään turhaa autoilemista. NEPO on itse aiemmin koordinoinut sähkönsäästötempauksia.

Vaikka NEPO on talouslaman ja hiilivoimalavastustuksen aikana ollut vaitonainen hiilestä ja tukenut uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä, vaatii se nyt voimaloiden rakentamista. Perusteena on arvio sähkönkulutuksen rajusta kasvusta ja nykyisen sähköntuotannon suuren ylikapasiteetin supistumisesta lähivuosina. Kuluvan vuoden kulutusennätykseksi mitattiin huhtikuussa 16 126 MW, kapasiteetin ollessa yli 22 000 MW. Lähes 70 prosenttia sähköstä tuotetaan maakaasulla.

Muutama päivä NEPO:n julkaistua suunnitelmansa Gulf Power Co:n johto vaati Thaimaan hallituksen pikaista päätöstä hiilivoimaloiden rakentamisen suhteen. Yhtiön mukaan kielteisen päätöksen jälkeen se tulisi vaatimaan maan viranomaisilta viiden miljardin bahtin (800 miljoonan markan) korvauksia jo tehtyjen investointien ja hankkeen viivästymisestä johtuneen tulonmenetyksen vuoksi.

Yli 2000 megawatin hiilivoimalainvestointien lisäksi NEPO:n viisivuotissuunnitelmaan kuuluvat Nam Theun 2 -padon rakentaminen Laosiin (noin 1000 MW) sekä lukuisia pienempiä voimalaprojekteja. Olemassa olevan kapasiteetin lisäksi valtiollinen sähkönjakelumonopoli EGAT on tehnyt alustavan sähkönostosopimuksen 42 yksityisen tuottajan kanssa (ml. Prachuabin hiilivoimalat) - seuraavan 25 vuoden aikana EGAT joutuu maksamaan näille uusille tuottajille noin 400 miljardia markkaa, kulutettiinpa sähköä tai ei. Thaimaalaisen päivälehden The Nationin pääkirjoituksen (29.9.2001) mukaan tällaisessa yli-investointiin perustuvassa politiikassa, missä kuluttajat ja ympäristö joutuvat maksajan rooliin, ei ole mitään järkeä.
 

Kahakka koralliriutallaHiilivoimalasuunnitelmat ovat herättäneet kuumia tunteita paikallistasolla jo vuosien ajan. Syyskuun viimeisinä päivinä Hin Krutin edustan merialueella, koralliriutan päällä, käytiin käsirysy voimalahanketta vastustavien kyläläisten, poliisien ja merivettä tutkineiden yliopistoihmisten välillä. Ilmeisesti kyse on väärinkäsityksestä.

Kyläläisten huomattua neljä tuntematonta venettä koralliriutalla, he saarsivat veneet ja aikoivat takavarikoida kemikaalipullot, joita epäiltiin tyhjennettävän meriveteen koralliriutan tuhoamiseksi. Käsirysyssä loukkaantui lievästi kaksi siviilipukuista poliisimiestä, joka tutkijoilla oli turvanaan. Lisäksi yksi kyläläinen pyörtyi haisteltuaan yhtä kemikaaleista.

Tapahtumaa seuranneessa poliisikuulustelussa ja tiedotustilaisuudessa selvisi, että koralliriutalla vieraillut joukko oli Chulalongkornin yliopiston ChulaUnisearch -tutkimuskeskuksen henkilökuntaa, jotka oli palkattu tekemään merivesianalyysejä suunnitellun hiilivoimalan edustalla vuoden ajaksi. Tutkijat selvittivät, että kemikaaleja (typpihappoa, sinkkiasetaattia, rikkihappoa ja formaliinia) tarvittiin vesinäytteiden analysoimiseksi paikan päällä.

Tutkijoiden palkkaajaksi paljastui voimalayhtiö UPDC, vaikka lain mukaan ulkopuolinen ympäristöseuranta pitäisi olla viranomaisten maksama. Ympäristöviranomaisen OEPP:n johtaja kertoi, että heillä ei ole varaa kustantaa tutkimusryhmää.

Bangkok Post -lehden yleisönosastolle 4.10.2001 kirjoittaneen englantilaisen kemistin mukaan tutkimusryhmän toiminta on vaikuttanut epäilyttävältä. Hänen mukaansa vesinäytteitä ei pidä analysoida pienissä veneissä, vaan ne on lähetettävä tutkittavaksi laboratorioon. Yhtiön toimiminen maksumiehenä saattaa tutkimuksen objektiivisuuden kyseenalaiseksi, samoin ihmeteltävää on siviilipukuisten poliisien käyttö. Kyläläisiä ei oltu informoitu etukäteen tutkimuksesta, joten heillä oli täysi syy olettaa, että koralliriuttoja saatettiin olla vahingoittamassa kemikaalein.

Lähteet: Bangkok Post ja The Nation 28.9.-5.10.2001