Uutinen

Thaimaa: Ympäristön tila heikkenee, syöpä lisääntyy

Timo Kuronen
22.11.2000

Vaikka Thaimaassa on kuvankauniita rantoja ja rehevia trooppisia metsia, mukavista ihmisista puhumattakaan, maan kehityspyrkimykset nakyvat yha selvemmin ympariston ja ihmisten terveyden tilassa. Pari tuoretta selvitysta kertoo asiasta korutonta kieltaan.

Viime perjantaina Thaimaan tiede- ja ymparistoministerion ymparistopolitiikan ja -suunnittelun osasto jatti vuosittaisen raporttinsa Thaimaan ympariston tilasta kansalliselle ymparistoneuvostolle. Raportti julkaistaan lahiaikoina.

Sanomalehtien saamien ennakkotietojen mukaan raportin keskeinen sisalto on, etta ympariston tila on heikentynyt edelleen kolmen viimeisen vuoden aikana: vesistojen pilaantuminen on pahentunut, ongelmajatteita dumpataan kaatopaikoille entista enemman seka paakaupungin Bangkokin poly- ja meluongelmat ovat pahentuneet.

Tahan saakka on arvoitu, etta vuonna 1997 alkaneella talouskriisilla olisi ollut ympariston ja luonnonvarojen kannalta seka positiivisia etta negatiivisia vaikutuksia. Myonteisina merkkeina nahtiin monien teollisuuslaitosten lopettaminen ja liikennepaastojen vahentyminen, kun taas tyottomyyden nahtiin aiheuttavan lisaa paineita luonnonvaroihin mm. viljelymaan lisaraivaamisen muodossa.

Nyt nayttaa silta, etta laman ymparistohyodyt olivat minimaalisia tai ainakin lyhytkestoisia. Iso osa laman pyorteissa jatkaneesta teollisuudesta saasti jate- ja jatevesihuoltomenoistaan, ja se nakyy pihamailla ja kanavissa. Raportin mukaan vain 15 % vuosittaisesta 1,6 miljoonasta tonnista ongelmajatetta voidaan kasitella Thaimaassa asianmukaisesti; loput paatyvat todennakoisesti julkisille alueille saattaen ekologian ja ihmisten terveyden vaaraan. Talouden elpyessa jatemaarien lisaksi myos ajoneuvomaarat ovat taas kasvussa. Rakennustyomaat ovat heranneet henkiin - samoin niista lahteva poly.

Kaikkein halyttavinta kuitenkin on, etta Thaimaan makean vesiston tila on huonontunut hyvin nopeasti. Vuonna 1997 maan vesistoista 26,2 % nahtiin soveltuvan ihmiskulutukseen ja kalastukseen, vuonna 1999 luku on enaa 11,4 prosenttia. Teolliseen kayttoon ja liikennevayliksi soveltuu nyt 55 % vesistoista, valiin jaava reilut 33 % soveltuu myos maatalouden kayttoon. Samalla kun puhtaan veden tarve kasvaa jatkuvasti, maan vesivaylat ovat muuttumassa melko nopeasti viemareiksi.

Toisen, kansainvalisen tutkimuksen mukaan thaimaalaisten sairastuvuus syopaan on kolmanneksi korkein maailmassa. Tauti tappaa maassa noin 10 000 ihmista vuosittain. Miehilla yleisimpia ovat maksa- ja keuhkosyovat, naisilla kohdunkaula- ja rintasyovat. Maksasyovan yleisyytta selittaa korkeat B- ja C-hepatiitin tartuntamaarat.

Elinympariston tilan huonontuminen selittaa varmaan melkoisen osan syovan yleisyytta; nopea kaupungistuminen ja teollistuminen ovat alkaneet jattaa jalkensa myos terveyssektorilla. Stressi ja sen oireet ovat yleistyneet thaimaalaisten keskuudessa nopeasti laman ja lisaantyneen kilpailumentaliteetin myota. Stressin yhteytta syopaan onkin alettu tutkia. Valtiona Thaimaa haluaa tosissaan mukaan globalisaatiojunaan, mutta kestaako sen ymparisto tai kansalaisten terveys? Trendi ainakin nayttaa olevan huolestuttava.