Uutinen

Thaimaa aikoo tasoittaa tuloeroja verotuksella

Thaimaan vientivetoinen teollistuminen ei ole poistanut köyhyyttä ja epätasa-arvoa, vaan jopa lisännyt sitä. Nyt ratkaisua yritetään etsiä uusilla omaisuusveroilla. Ensimmäisenä suunnitellaan kiinteistöveroa.
Timo Kuronen
5.2.2009

Timo Kuronen Thaimaalainen pienviljelijä Hyvistä aikomuksista huolimatta kiinteistövero saattaa osoittautua taakaksi pienviljelijöille.

BANGKOK -- "Thaimaan valtio on ollut täysin hallitsevan eliitin, armeijan, kiinalaistaustaisten yrittäjien sekä byrokraattien kontrolloima. He ovat rosvonneet maan varallisuuden jakamatta kansalle siitä saatavia hyötyjä, kuten koulutusta, terveydenhuoltoa, puhdasta juomavettä tai sanitaatiota."

Näin kirjoitti viimeisessä tutkimuspaperissaan joulukuussa äkillisesti kuollut Thammasatin yliopiston taloustieteen apulaisprofessori Somboon Siriprachai. Lundin yliopistossa Ruotsissa väitellyt Siriprachai ihaili pohjoismaista hyvinvointivaltion mallia ja osoitti tutkimuksillaan, että Thaimaassa vientiin suuntautunut teollistuminen ei ole tasoittanut kansalaisten tuloeroja.

Siriprachain tekemät tilastovertailut kertoivat, että taloudellinen epätasa-arvo on Thaimaassa jatkunut syvempänä ja kauemmin kuin Itä-Aasian taloustiikereissä, vaikka teollistuminen on ollut yhtä nopeaa.

Rikkautta ei tihkunut kaikille

Thaimaassa ei nelisenkymmentä vuotta jatkuneen teollistumiskehityksen aikana ole Siriprachain mukaan ollut todellista pyrkimystä kaventaa rikkaiden ja köyhien välistä kuilua. Pääpaino on ollut erityisesti viennin kasvattamisessa, mikä on johtanut varallisuuden keskittymiseen pienen ryhmän käsiin.

Muutama vuosi sitten Thaksin Shinawatran hallituksen populistiset maaseudun avustushankkeet eivät nekään pureutuneet epätasa-arvon taustatekijöihin, vaan turvasivat lähinnä köyhiltä saatavat äänet seuraavia parlamenttivaaleja varten.

Paperissaan Siriprachai vaati rajuja muutoksia Thaimaan taloudelliseen, poliittiseen ja hallintojärjestelmään. Hänen mukaansa muutoksen suurimpana esteenä on perinteinen isäntä-renki -asetelma, joka aiheuttaa korruptiota.

Kiinteistövero lisäisi veropohjaa

Thaimaassa on puhuttu jo parinkymmenen vuoden ajan kiinteistöveron tarpeesta, mutta hallitukset eivät ole vieneet lakia eteenpäin maanomistajien vastustuksen pelossa. Nykyinen pääministeri Abhisit Vejjajiva pitää veroa kuitenkin tarpeellisena. Hallitus miettii myös perintöveron käyttöönoton mahdollisuutta.

Veroviranomaiset ovat jo laatineet kiinteistöverolain luonnoksen. Sen mukaan kaupallisten kiinteistöjen omistajat joutuisivat maksamaan vuosittain 0,5 prosenttia kiinteistön arvosta, asuinkiinteistöjen omistajat 0,1 sekä maatalousmaan omistajat 0,05 prosenttia vuodessa. Verosta vapautettaisiin valtion ja kuningasperheen kiinteistöt sekä voittoa tuottamattomien järjestöjen ja säätiöiden omaisuus.

Thaimaassa on ennestään lähes 80 vuotta vanha talo- ja maavero, mutta se kohdistuu vain yhtiöiden omistamiin kaupallisiin kiinteistöihin ja sitä on helppo kiertää. Uuden veron on laskettu tuottavan valtiolle 90 miljardia bahtia (2 miljardia euroa) vuodessa. Thaimaan hallitus päätti vastikään 116 miljardin bahtin lisäbudjetista talouskriisin elvytystoimia varten.

Verotulot eivät menisi Bangkokiin, vaan ne jäisivät piirikuntien paikallisviranomaisten käyttöön. Niillä pystyttäisiin rahoittamaan julkisia töitä ja kustantamaan koulutusta ja terveydenhuoltoa. Samalla ihmisten kiinnostus paikalliseen päätöksentekoon lisääntyisi.

Toteutuuko tulonjako?

Lakiasiantuntijoiden mukaan kiinteistöveron yksityiskohtia pitää vielä miettiä, sillä siitä saattaa tulla köyhille raskaampi taakka kuin rikkaille.

"Rikkaille puolen prosentin tai promillen vero on pieni summa, mutta köyhillä maanviljelijöillä voi olla vaikeuksia maksaa veroa, vaikka veroprosentti on alhaisempi", kirjoittavat Thanasak Chanyapoon ja Piphob Veraphong Bangkok Post -lehdessä.

Aiemmin maatalousmaasta ei ole kannettu veroa. Hyvänä lakimiehet pitävät kuitenkin sitä, että käyttämättömästä maatalousmaasta tai kaupunkitonteista pitäisi maksaa korkea sakkomaksu. Nyt monet rikkaat maanomistajat odottavat maanhinnan kohoamista, samalla kun viljelymaasta on pulaa.

Tärkeää kiinteistöveron onnistumiselle on Chanyapoonin ja Veraphongin mukaan se, että kiinteistöjen arvo määritellään läpinäkyvästi keskusviranomaisten toimesta. Muutoin kiinteistöjen omistajat voivat lahjoa paikallisviranomaiset aliarvioimaan maan ja rakennusten arvon.