Uutinen

Terrorismin vastainen sota uhkaa EU:n kehitysapua

Kansalaisjärjestöt pelkäävät, että EU:n kehitysyhteistyöhön suunnatut määrärahat vähenevät, mikäli kehitysyhteistyöstä tulee osa terrorismin vastaista kamppailua.
Stefania Bianchi
28.3.2004

IPS -- Euroopan unionissa on vireillä useita esityksiä, joiden päämääränä on yrittää kanavoida kehitysapua osaksi terrorismin vastaista taistelua. Monet johtavat kansalaisjärjestöt vastustavat uusia aloitteita. Ihmisoikeusjärjestöjen tuoreessa yhteisessä julkilausumassa (24.3.) todetaan, että esitysten sisältö vaarantaa humanitaarisen avun puolueettomuuden ja riippumattomuuden.

Noin 250 brittijärjestön yhteenliittymän BONDin (British Overseas NGOs for Development) mukaan uudet esitykset linkittävät avoimesti kehitysyhteistyöohjelmat terrorismin vastaiseen kamppailuun.

Esitykset syntyivät viime maanantaina (22.3.) Euroopan ulkoministerien yhteisessä tilaisuudessa, jossa keskusteltiin mantereen poliisi- ja tiedustelupalveluyhteistyön lisäämisestä.

Ulkoministerit varoittivat kumppanimaita, että näiden suhteet unioniin tulisivat kärsimään, mikäli ne eivät suostu yhteistyöhön terrorismin vastaisessa taistelussa.

Ministerit antoivat hyväksyntänsä alustavalle lausunnolle, jossa terrorismin vastainen taistelu määriteltiin muiden maiden kanssa käytävän poliittisen keskustelun "avainaiheeksi". Lausunto sisältää myös ehdotuksia "teknisluontoisen" avun lisäämisestä avainasemassa oleville maille.

"Avustus ja kaupankäynti saattavat kärsiä, mikäli (vastaanottajamaan) terrorismin vastaista taistelua pidettäisiin riittämättömänä", sanoi eräs EU:n virkamies.

Ranskan ulkoministeri Dominic De Villepin sanoi tilaisuuden jälkeen, että oikea lähestymistapa terrorismin torjumiseen on pyrkiä sovittamaan kriisitilanteita eri puolilla maailmaa. Ministerin mukaan Irakissa ja Lähi-idässä toimiin on jo ryhdytty.

Lausunnon mukaan 25 nykyisen ja tulevan EU-maan vastuulla on toimia solidaaarisuuden hengessä, jos joku unionin jäsenmaista joutuu terrori-iskun kohteeksi. Dokumentissa sanotaan myös, että kaikki mahdolliset välineet, mukaanlukien sotilaalliset keinot, voidaan ottaa käyttöön iskujen ehkäisemiseksi.

Ulkoministerit päättivät myös tukea Euroopassa toimivien terroristijärjestöjen varojen jäädyttämistä ja terrorismin vastaisen koordinaatioelimen perustamista.

Irlannin ulkoministeri Brian Cowen sanoi, että kattava ja turvallisuutta lisäävä terrorismin vastainen paketti tullaan esittelemään seuraavassa EU-johtajien huippukokouksessa. Irlanti on EU:n puheenjohtajama kuluvan vuoden puoliväliin saakka.

EU on jo käyttänyt taloudellista vaikutusvaltaansa. Se on keskeyttänyt vapaakauppaneuvottelut Iranin kanssa, kunnes Teheran suostuu luopumaan ydinaseohjelmastaan. Avustus- ja kauppasopimuksen syntyminen Syyrian kanssa riippuu siitä, suostuuko Damaskos allekirjoittamaan terrorismin vastaisen asiakirjan.

Kehitysyhteistyö- ja avustusjärjestöt ovat huolissaan siitä, että unionin uusi yritys lujittaa terrorismin vastaista strategiaa horjuttaa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaa.

"Kehitysavusta on vaarassa tulla työkalu terrorismin vastaisessa sodassa", BLOCin analyytikko Howard Mollet toteaa.

BONDin mukaan EU:n uudet esitykset painottavat uhkia ja saattavat johtaa siihen, että kehitysyhteistyötä käytetään poliittisena aseena terrorismin vastaisessa sodassa.

"Koherenssi on nyt EU:n kehitys- ja ulkopolitiikan muotisana", Mollet sanoo. "Mutta rajat koherenssin, omaksumisen ja alistamisen välillä ovat hämärät. Emme myöskään näe takeita sille, että EU:n terrorismin vastainen kamppailu rahoitettaisiin lisäbudjetein eikä kehitysyhteistyövaroista. Eurooppa tarvitsee uskottavaa kehityspolitiikkaa. Avun marginalisointi tai ehdollistaminen eivät edesauta asiaa."