Uutinen

Temu: kehitysapulupauksista pidettävä kiinni

Pauli Juusela
2.8.2001

Kirkkojen maailmanneuvoston Afrikan-työn vastaava William Temu toivoo Suomen hallituksen pitävän kiinni lupauksestaan nostaa kehitysyhteistyömäärärahoja kohti YK:n suosittamaa 0,7 prosenttia bruttokansantulosta.

Valtiovarainministeriö on esittänyt 113 miljoonan leikkauksia
ulkoministeriön esittämään kehitysyhteistyöbudjettiin, joka olisi nostanut bkt-osuuden ensi vuonna vajaaseen 0,35 prosenttiin. Tämäkin on vielä kaukana tavoitteesta.

Kuhmon kirkkopäiville osallistunut Temu sanoi, että Suomen
positiivisella esimerkillä voisi olla kehitysmaille suuri merkitys.
"Suomi ja muut Pohjoismaat suhtautuvat periaatteessa ystävällisesti köyhiin maihin. Jos Suomi pitäisi kiinni lupauksestaan, voisimme käyttää sitä esimerkkinä muille."

Dr. William Temu, Kirkkojen Maailmanneuvoston Afrikan työn vastaava, Globalisaatio ja syrjäytyminen -tilaisuudessa Kuhmon Kirkkopäivillä 3.8.2001. Kuva: JMG Studio.

Dr. William Temu, Kirkkojen Maailmanneuvoston Afrikan työn vastaava, Globalisaatio ja syrjäytyminen -tilaisuudessa Kuhmon Kirkkopäivillä 3.8.2001. Kuva: JMG Studio.


William Temu muistuttaa, että 0,7 prosentin tavoite on rikkaiden maiden itsensä asettama, ei mitään ulkopuolelta pakotettua. Samalla kun keskustellaan globalisaation laajentamisesta tuntuu turhauttavalta, että edes annetuista annetuista lupauksista ei pidetä kiinni.

Kirkkopäivien tiedotustilaisuudessa Tansaniasta kotoisin oleva William Temu kritisoi yksipuolisesti talouden ehdoilla tapahtuvaa globalisaatiota ja toivoi että talouden rinnalle tuotaisiin muitakin arvoja.

"Globalisaation suurin uhka on mentaliteetti, jonka mukaan voittaja saa kaiken. Kuka pitää huolta niistä ihmisistä, jotka putoavat taloudellisen ja teknologisen kehityksen vauhdista."
"Jos globalisaatio merkitsee sitä, että hallitusten valta ja talouden
kontrolli vähenee, kuka pitää huolta köyhistä? Kehitysmaissa ihmisillä ei ole teknologiaa, ei demokratiaa, eikä ylipäänsä välineitä kilpailla tasaveroisesti rikkaan pohjoisen kanssa."

William Temun mukaan globalisaatiokeskustelussa on sallittava muitakin ääniä kuin taloustieteilijöiden näkemykset. Jos tavoitteena on todella yhteinen maailma, on kerrottava ihmisille, että "olemme muutakin kuin vatsamme".

Temun mukaan pitäisi löytää tasapaino taloudellisen kasvun ja heikoille turvaa luovien turvaverkkojen välille. Tähän Temu kirkkopäivillä pitämässään globalisaatiota ja syrjäytymistä käsittelevässä esitelmässä liitti myös Tobinin veron käyttöönoton.
"Mitkään inhimilliset rakenteet eivät ole täydellisiä ja täydellinen
kilpailu on olemassa vain teoriassa. Hallituksilla ja kansalaisjärjestöillä on globalisoituvassa maailmassa kriittinen tehtävä", huomautti Temu.