Uutinen

Tekijän- ja teollisoikeuksien huomioitava kehitysmaiden lähtökohdat

YK:n henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) päätti 5. lokakuuta, että kehitysasiat ovat entistä johdonmukaisemmin mukana sen toiminnassa.
Sanna Jäppinen
5.10.2004

"Immateriaalioikeudet eli tekijän- ja teollisoikeudet eivät koske vain joitakin ihmisiä – niiden pitää kuulua kaikille", totesi WIPOn yleiskokouksen puheenjohtaja Bernard Kessedijan kokouksen lopuksi Genevessä 5. lokakuuta. Kessedijanin mukaan henkinen omaisuus, jota immateriaalioikeudet säätelevät, kuuluu olennaisena osana kestävään kehitykseen ja kaikkien olisi myös päästävä osallisiksi sen tuomista eduista.

Korulauseille löytyi todellista katetta kokouksessa tehdyistä päätöksistä. Kokous hyväksyi Brasilian ja Argentiinan tekemän ehdotuksen ottaa kehitysmaiden tavoitteet pysyvästi ja entistä johdonmukaisemmin mukaan WIPOn toimintaan.

Myös kansalaisjärjestöt olivat vahvasti mukana ajamassa ehdotuksen läpimenoa. Hyväksymistä pidetään läpimurtona, sillä WIPOn on arvosteltu ajavan pikemminkin henkisen pääoman omistajien kuin käyttäjien, puhumattakaan kehitysmaiden asukkaiden, asiaa.

"Sukupolvien ajan WIPO on vastannut lähinnä suurten kustantajien, lääketehtaiden ja kasvintuottajien tarpeisiin", todettiin syyskuun lopussa jätetyssä "The Geneva Declaration on the Future of the WIPO" - vetoomuksessa, jonka oli allekirjoittanut viitisensataa tutkijaa ja kansalaisaktivistia ympäri maailman.

Teollisuusmaat suhtautuivat aluksi nuivasti ehdotukseen, sillä niiden mukaan kehitysmaat otetaan jo toiminnassa huomioon yhteistyöohjelmien kautta. Kehitysmaiden edustajien mukaan pelkkä yhteistyö tai tekninen apu ei vielä riitä, jotta esimerkiksi TRIPS-sopimuksessa mainittu tavoite – lääkkeiden saaminen mahdollisimman monien ulottuville – toteutuisi. Myös tietoyhteiskunnan palvelujen levittäminen kaikkien saataville on mahdotonta, jollei tekijänoikeuksia kehitetä vastaamaan köyhien käyttäjien tarpeita.

"WIPOn pitää avustaa kehitysmaita huomioimaan patentti- ja tekijänoikeuslakien rajoitukset ja poikkeukset, jotka ovat olennaisia oikeudenmukaisuuden, kehityksen ja innovaatioiden kannalta”, vetoomuksessa vaadittiin.

Entistä johdonmukaisempi kehitysteeman huomioiminen tarkoittaa muun muassa sitä, että uusia suuntaviivoja laatimaan perustettiin työryhmä, jossa on mukana sekä viranomaisia että kansalaisjärjestöjä. Työryhmän raportti käsitellään WIPOn seuraavassa yleiskokouksessa syyskuussa 2005.