Uutinen

Tehottomana pidetty YK on saavuttanut paljon

Historiateos luettelee ansioita inhimillisen kehityksen alalla.
Thalif Deen
27.7.2009

IPS -- Syyskuussa ilmestyvä 16-osainen YK:n historia osoittaa, että maailmanjärjestö on mainettaan parempi. Se on vuosien varrella kehittänyt ajatuksia, jotka ovat "ratkaisevasti parantaneet elämänlaatua planeetalla".

New Yorkin City Universityn Graduate Centre käytti kymmenen vuotta tutkiakseen perinpohjaisesti YK:n tekoja. Tuloksena on inhimillisen kehityksen, ympäristön, terveyden, koulutuksen ja tasa-arvotyön aloja käsittelevä tutkimus.

YK:ta pidetään usein tehottomana puhemyllynä, joka on hidasliikkeinen ja byrokraattinen. Mutta historiateos osoittaa, että 63-vuotias maailmanjärjestö voi lukea ansiokseen monta tärkeää saavutusta. Ne eivät ole poliittisia vaan taloudellisia ja sosiaalisia.

Vuonna 1990 ensimmäisen kerran julkaistu inhimillisen kehityksen raportti loi ajatuksen, että kehityspolitiikan olisi keskityttävä kohentamaan ihmisten elämänlaatua bruttokansantulon kasvattamisen asemesta. Raportti toi kansainvälisen yhteisön käyttöön inhimillisen kehityksen indeksin HDI:n, joka koostuu odotettavissa olevasta elinajasta, koulutuksesta ja elintasosta. Indeksin avulla voidaan vertailla elämänlaatua eri maissa. Inhimillisen kehityksen raportti julkaistaan joka vuosi.

Historiateos pitää YK:n panosta ympäristökeskusteluun "vallankumouksellisena". On YK:n ansiota, että ilmastonmuutosta pidetään ihmisen aiheuttamana. Tässä on otettu iso harppaus perinteisestä ajattelusta.

Merioikeus, joka rajaa valtioiden aluevedet, on YK:n luoma.

Isorokon kitkeminen maailmasta tapahtui YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n 11 vuotta kestäneen ponnistuksen ansiosta. Se pelasti miljoonia ihmishenkiä maailmanlaajuisen yhteistyön avulla.

Lisäksi YK:n yleiskokouksessa vuonna 1948 hyväksytty ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus toi ihmisoikeudet politiikanteon keskiöön.

Historiateoksen kirjoittamiseen osallistunut Thomas G. Weiss sanoo kriittisen arvioinnin osoittavan, että maailmanjärjestö on saavuttanut edistystä ihmisoikeuksien, terveyden, ravitsemuksen sekä lasten ja naisten koulutuksen alalla. Se on myös tuonut ajatuksia kansalliseen ja kansainväliseen politiikkaan.

Missä YK on sitten epäonnistunut?

San Franciscon yliopiston poliittisen historian ja kansainvälisen tutkimuksen professori Stephen Zunes sanoo, että YK:n suurin heikkous on turvallisuusneuvoston vanhanaikainen ja epädemokraattinen rakenne. Sen viisi pysyvää jäsentä voivat veto-oikeudelleen estää päätökset ja ajaa omia kansallisia intressejään sen sijaan, että perustaisivat päätökset YK:n peruskirjaan ja kansainväliseen oikeuteen.

Kymmeniä moraalisesti oikeutettuja päätöslauselmia on estetty veto-oikeudella viime vuosikymmeninä, ja usein asialla on ollut Yhdysvallat, Zunes sanoo.

Washingtonilaisen Institute for Policy Studies -laitoksen Phyllis Bennisin mukaan palestiinalaiset myöntävät, että YK on ollut kykenemätön vaatimaan Israelia tilille kansainvälisen oikeuden ja YK:n päätösten rikkomuksistaan. YK ei ole saanut siirrettyä Lähi-idän politiikkaa Yhdysvalloilta itselleen.

"Mutta palestiinalaiset myöntävät, että YK taisteluareena, jossa palestiinalaiset saavat kansainvälisen äänen, olkoonkin, että Palestiinan diplomatia on viime vuosina käyttänyt tätä asemaa väärin", Bennis sanoo.

Bennisin mukaan palestiinalaiset pakolaiset tunnustavat YK:n keskeisen roolin humanitaarisen avun antajana miljoonille palestiinalaisille.