Uutinen

"Tehkää vuosituhattavoitteista totta maailman lapsityöläisille"

Lapsityöläisistä monet eivät ole kuulleetkaan vuosituhattavoitteista, mutta he ymmärtävät taatusti, miltä köyhyys sekä koulutuksen ja mahdollisuuksien puute tuntuvat.
Tambake Tounkara
11.9.2005

IPS -- Nimeni on Tambake Tounkara, ja olen ammatiltani hitsaaja, kuten isänikin. En tiedä tarkkaa ikääni. Tajusin sen, kun minulle ei koulua aloittaessani löytynyt syntymätodistusta.

Sitä ennen auttelin isää hänen työpajassaan. Aloitin hitsaamisen noin seitsemänvuotiaana. Kerjäsin lakkaamatta, että isä lähettäisi minut kouluun, ja lopulta hän tekikin niin, vaikkei hänellä ollut siihen varaa. Isä kuitenkin rohkaisi minua kovasti ja lupasi auttaa läksyissä.

Jatkoin hitsaamista puolipäiväisesti, jotta tienaisin rahaa ja voisin jatkaa koulunkäyntiäni. Vapaa-aika jäi vähiin, mutta onnistuin silti sekä tekemään työtä että leikkimään ystävieni kanssa.

Muutamaa vuotta myöhemmin tapasin joitakin lapsia, jotka kuuluivat Afrikan työtätekevien lasten ja nuorten liikkeeseen. Aluksi epäilin, mutta vähitellen ymmärsin, että he eivät aikoneet käyttää minua hyväkseen, vaan olivat samanlaisessa tilanteessa kuin minä. Järjestäydyimme ja aloimme toimia parempien elin- ja työolojen sekä meille lapsina kuuluvien oikeuksien puolesta.

***

Liikkeen kautta saimme kuulla vuosituhannen kehitystavoitteista (MDG) ja kokoonnuimme keskustelemaan niistä. Oli selvää, että meidän syrjäisissä kaupunginosissamme kukaan ei ollut kuullutkaan mistään MDG:stä.

Asia kuitenkin valkenee ihmisille, kun puhumme koulutusjärjestelemän kohentamisesta. Vaikka meidän alueellamme on yritetty tehdä parannuksia, opetuksen taso ei edelleenkään ole häävi.

Vanhempamme eivät piittaa tyttöjen koulutuksesta, etenkään maaseudulla. Meidän yhdistyksemme järjestää opetusta niille lapsille, jotka haluavat oppia, mutta eivät pääse kouluun.

Minä näen ympärilläni ihmisiä, jotka kamppailevat joka päivä omaa köyhyyttään vastaan. He eivät voi jäädä odottamaan, että joku tulisi avuksi. On syntynyt monenlaisia ryhmiä: äitien perustamia kuivapesuloita ja värjäämöjä, solidaarisuusryhmiä ja naisten kaupparyhmiä. Me lapsetkin pyöritämme taloudellisia hankkeita: kankaankudontaa, saippuan ja mangohillon valmistusta, maanviljelyä ynnä muuta.

Tukea omalle taistelulleen köyhyyttä vastaan onnistuvat kuitenkin saamaan vain ne ryhmät, jotka ovat erittäin hyvin järjestäytyneitä ja tunnustettuja, tai joilla on suhteita ihmisiin korkeilla paikoilla. Muiden on pärjättävä omillaan.

Ihmisten, jotka haluavat edistää köyhyyden vastaista taistelua (viranomaiset, kansainvälinen yhteisö) pitäisi antaa enemmän tukea yhdistyksille ja ryhmille, jotka kehittävät toimintaa omalla paikallistasollaan.

Meidän on myös luotava enemmän yritystoimintaa, jotta äidit ja nuoret opiskelijat saavat työtilaisuuksia. Se antaisi heille toivoa, sillä on masentavaa, jos opiskelun jälkeen jää vaille työtä.

***

Täällä monet eivät siis ole kuulleetkaan vuosituhattavoitteista, mutta he ymmärtävät taatusti, miltä köyhyys sekä koulutuksen ja mahdollisuuksien puute tuntuvat.

Näihin epäkohtiin tavoitteiden tulisi puuttua. Lapset ja äidit yrittävät sitä koko ajan, mutta he tarvitsevat apua ja tukea. Kyse ei ole vain rahan antamisesta; tarvitaan koulutusta ja ohjausta, jotta ihmiset oppivat huolehtimaan itsestään. Sitä me haluamme.

Kun maailman johtajat kokoontuvat 14. syyskuuta YK:ssa keskustellakseen vuosituhattavoitteiden toteutumisesta, meillä on viesti kaikille.

Hallituksille: Täyttäkää velvoitteenne, tukekaa aloitteitamme ja taistelkaa köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Huolehtikaa hyvin voimavaroista, jotta maitamme voidaan kehittää harmonian ja suvaitsevaisuuden hengessä. Suojelkaa meitä konflikteilta, sairauksilta ja luonnontuhoilta.

Kansainväliselle yhteisölle: Kaksinkertaistakaa tukenne meidän valtioillemme ja niiden lapsille. Tehkää työtä sen eteen, että kaikkien maanosien lapsista tulee todella tasa-arvoisia takaamalla meille hyvä koulutus ja terveys sekä työtä vanhemmillemme.

Yksityiselle sektorille: Sijoittakaa lasten ja meidän vanhempiemme köyhyyden vastaiseen taisteluun. Kunnioittakaa lapsia suojelevia kansainvälisiä normeja. Rakentakaa taloja ja kaivakaa kaivoja.

Aikuisille: Kuunnelkaa meitä lapsia; rohkaiskaa meitä ja harkitkaa meidän ehdotuksiamme ennen kuin ryhdytte toimiin. Pitäkää lupauksenne.

Me toivomme, ettei tämä osoittaudu taas yhdeksi kokoukseksi muiden joukossa. Toivomme, että maailman johtajat koettavat tehdä vuosituhattavoitteista totta ja varmistavat, että kaikki Afrikan lapset saavat koulutusta ja sen jälkeen työtä.


Kirjoittaja on guinealainen lapsityöläinen ja Afrikan työtätekevien lasten ja nuorten liikkeen jäsen.

Lisää tietoa aiheesta