Uutinen

Tavoitteena tasa-arvoisempi maailma

Suurin osa maailman köyhimmistä ihmisistä on naisia ja tyttöjä. Kehitysmaapolitiikan tuoreen tasa-arvostrategian avulla pyritään edistämään naisten ja tyttöjen taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia ja oikeutta osallistua.
Milma Kettunen
20.5.2003

 

  Kuva: kaksi_naista (Kuvaaja: Janne_Sivonen)
 

Ulkoministeriön tuore Sukupuolten tasa-arvon edistämisen strategia ja toimintaohjelma Suomen kehitysmaapolitiikassa 2003-2007 julkistettiin maaliskuussa. Nimensä mukaisesti se koskee kaikkia kehitysmaapolitiikan osa-alueita, niin kehitysyhteistyötä kuin kaupankäyntiäkin. Tasa-arvostrategian tavoitteena on, että Suomen kehitysmaapolitiikan vaikuttavuus sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien suhteen nousee olennaisesti vuoteen 2007 mennessä. Toimintaohjelma sisältää konkreettisia tavoitteita, toimenpiteitä ja aikatauluja.

Määrällisesti suurin osa konkreettisista toimenpiteistä liittyy kehitysyhteistyöhön. Strategian mukaan tämä johtuu siitä, että kehitysyhteistyössä Suomella on paljon suoria vaikutusmahdollisuuksia ja kokemusta naisten aseman parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Strategian tarkoitus on kuitenkin selvittää myös esimerkiksi kaupankäynnin ja sukupuolten välisen tasa-arvon yhteyksiä.

Oppimista kaikillaTasa-arvostrategia on laadittu yhteistyössä ministeriön eri yksiköiden kanssa. "Kyseessä on suuri haaste ja osaamisen kehittämisen prosessi koko ulkoministeriölle. Jokainen työntekijä voi tehdä osansa tässä työssä", tasa-arvoasioiden neuvonantaja Päivi Mattila toteaakin.

Oppimista riittänee myös järjestöillä, joiden työ on yksi osa tasa-arvostrategian käsittelemää kokonaisuutta. "Voi ajatella, että tämä on ulkoministeriön henkilöstön ja kansalaisjärjestöjen yhteinen oppimisprosessi. Ihmeitä ei odotetakaan yhdessä yössä, mutta ilman konkreettisia tavoitteita asiat eivät etene", Mattila sanoo.

On tärkeä miettiä, kenen vastuulla asiat ovat. Millaisia tavoitteita sukupuolten eriarvoisuuden vähentämiseksi asetetaan ja kuka huolehtii tavoitteiden toimeenpanosta ja seurannasta? "Eri ryhmien tilanteen analysointi vie aikaa, mutta hyvä suunnittelu kannattaa. Se luo myös pohjan kestävälle hankkeelle", Mattila kiteyttää. Hän myös muistuttaa, että tasa-arvossa tai pikemminkin eriarvoisuuden poistamisessa ei ole kyse mistään upouudesta asiasta, samat edellytykset ovat ennenkin sisältyneet kansalaisjärjestövaatimuksiin. "Nyt yritetään vain tehostaa olemassa
olevien hyvien ajatusten käytännön toteutumista."

Kepassa on räätälöity tähän tarkoitukseen kursseja, joilla voi perehtyä tasa-arvokysymyksiin tai virkistää niitä koskevaa muistiaan. Itse strategia ja toimintaohjelma löytyvät osoitteesta
global.finland.fi/julkaisut/pdf/sukupuolten_tasa/
. Julkaisua voi myös
tilata ulkoministeriön kehitysyhteistyötiedotuksesta. Ulkoministeriö valmistelee myös nettipohjaista koulutuspakettia, joka julkaistaan kesän aikana.