Uutinen

Tasa-arvostrategia tekeillä kehitysyhteistyölle

Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosasto valmistelee parhaillaan tasa-arvostrategiaa Suomen kehitysmaapolitiikalle.
Milma Kettunen
3.12.2002

Vielä luonnosvaiheessa olevan kokonaisuuden nimenä on 'Suomen kehitysmaapolitiikan sukupuolten tasa-arvon edistämisen strategia ja toimintaohjelma'. Valmistuttuaan strategia ja ohjelma tulevat koskemaan sekä valtioiden välistä että kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävää kehitysyhteistyötä.

Tasa-arvostrategian perimmäisenä tarkoituksena on lisätä Suomen vaikuttavuutta sukupuolten tasa-arvoisuuden edistämiseen yhdessä kumppanimaiden kanssa. Tätä kautta välillisenä tavoitteena on myös kehitysyhteistyön laadun parantaminen. "Muihin rahoittajamaihin verrattuna Suomi on tasa-arvostrategian kanssa vähän jälkijunassa. Toisaalta siitä on se hyöty, että me voimme nyt käyttää hyväksemme toisten saamia kokemuksia, sekä hyviä että huonoja", sanoo tasa-arvokysymysten neuvonantaja Päivi Mattila.

Tasa-arvostrategian ja ohjelman myötä ulkoministeriö tulee edellyttämään myös järjestöiltä aikaisempaa perusteellisempaa hankkeen tasa-arvovaikutusten selvittämistä. Lisäkoulutus on suunnitteilla.
 

Järjestöt kommentoineet luonnostaKehitysyhteistyöosasto kutsui kansalaisjärjestöjen edustajia keskustelemaan luonnoksesta marraskuun lopussa. Monimuotoista kenttää edustivat tilaisuudessa kehysjärjestöt Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö, SPR, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura sekä Kepa.

Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa strategian edellyttämästä gender-koulutuksesta sekä toteutuksen aikataulusta. Esille nousi myös kumppanijärjestöjen tärkeä rooli hankkeiden tasa-arvotavoitteiden suunnittelussa. Järjestöt peräänkuuluttivat myös indikaattoreita tavoitteiden mittaamiselle.

Strategian toimeenpano tapahtuu vaiheittain, mutta sen vaatimuksia huomioidaan mahdollisesti jo ensi syksyn hakukierroksella. Kansalaisjärjestöjä koskeva alustava luonnos löytyy osoitteesta global.finland.fi/jarjestoille/tasa-arvo_ngo.pdf.