Uutinen

Tasa-arvoa! Tasa-arvoa?

Anne Pönni
20.5.2003

"Kansalaisjärjestöiltä edellytetään kehitysyhteistyössä entistä aktiivisempaa toimintaa sukupuolten välisen eriarvoisuuden vähentämiseksi", totesi tasa-arvoneuvonantaja Päivi Mattila esitellessään ulkoministeriön sukupuolten tasa-arvon edistämisen strategiaa ja toimintaohjelmaa kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille.

Tasa-arvon edistäminen on kirjattu Suomen kehitysyhteistyön periaatepäätökseen. Suomea ja etelän yhteistyökumppaneita sitovat myös monet kansainväliset sopimukset. Tästä lähtien hankerahoitusta hakevat järjestöt joutuvat paneutumaan sukupuolirooleihin ja tasa-arvokysymyksiin hankkeen eri vaiheissa.

Tähän asti tasa-arvon on voinut kuitata lyhyesti - muutama sana sukupuolirooleista hankesuunnitelman kestävän kehityksen tarkistuslistassa on riittänyt. Tulevaisuudessa kansalaisjärjestöyksikkö edellyttää järjestöiltä ja niiden etelän kumppaneilta kasvavaa ymmärrystä ja osaamista sukupuolten tasa-arvon edistämisestä hankeyhteistyössä.
 

Aika lähteä liikkeelle!Vaatimustaso nousee vähitellen. Liikkeelle voi lähteä pienin askelin yksinkertaisista kysymyksistä. Nyt on tärkeintä käynnistää oma oppiminen ja opetella perusasioita. Sen voi aloittaa vaikkapa Kepan kursseilla.

Päivän pituinen johdantokurssi tasa-arvosta on tarkoitettu niille, joille näkökulma on uusi. Kurssilla saa neuvoja siihen, miten päästä alkuun sukupuoliroolien analysoinnissa hankealueella. Miten hankkeen tavoitteet ja kohderyhmä muuttuvat, kun eri ryhmien tarpeet otetaan huomioon?

Kahden päivän kurssilla syvennetään tasa-arvonäkökulmaa nimenomaan hankesuunnittelussa. Analysoidaan sukupuolirooleja ja hankkeen kohderyhmää harjoitusten avulla, asetetaan hankkeelle eriarvoisuutta vähentäviä tavoitteita ja laaditaan indikaattoreita. Kurssilla mietitään myös oman ja kumppanijärjestön sitoutumista tasa-arvon edistämiseen.

Kurssit antavat tasa-arvotyöhön käytännön keinoja, joita jokainen voi oppia soveltamaan työssään. Koulutusta järjestetään sekä Helsingissä että muualla Suomessa. Seuraavat tasa-arvokurssit ovat kesäkuussa Kesäisillä kehitysmaapäivillä Turussa ja elokuussa Jyväskylän seudulla.