Uutinen

Tansanian kansalaisjarjestöt valmiina Johannesburgiin

Tangon järjestämässä seminaarissa viime perjantaina 16.8.2002 Morogorossa sovittiin tansanialaisten kansalaisyhteiskunnan yhteisistä teemoista Johannesburgin WSSD kokouksessa, joka pidetaan elo syyskuun vaihteessa.
Leo Söderqvist
18.8.2002

Perjantain seminaari, joka on osa Kepan ja Tangon välistä yhteistyötä Tansaniassa, käsitteli yli kuudenkymmenen tansanialaisen järjestön yhteisiä suosituksia Johannesburgin kokousta varten. Paikalla oli noin kolmekymmentä osallistujaa sekä lisäksi kahdeksan lehdistön edustajaa.

Seminaarin aikana tutustuttiin erilaisiin tausta-aineistoihin, joista tärkeimmät olivat Tansanian virallinen hallituksen näkemys, Pelum Tansanian tutkimus maanviljelijöiden ongelmista, Morogorosta kotoisin olevan MOECON katsaus kahdeksan kylän olosuhteista sekä JET nimisen järjestön kasaama yhteinen näkemys tansanialaisten ongelmista.

Seminaarissa keskityttiin kansainväliselle yhteisölle sekä eri maiden päättäjille suunnattuihin suosituksiin.Ensiksi seminaarin osallistujat muistuttivat siitä, että kaiken kestävän kehityksen ehtona on yhteiskunnassa oleva rauha.Osallistujille kerrottiin, että Ugandasta on lähtenyt liikkeelle rauhan soihtu, jota kantavat naiset ja nuoret. Kyseinen soihtu kulkee läpi Kenian, Tansanian,Sambian ja Zimbabwen. Etelä Afrikassa soihtu luovutetaan Johannesburgiin tuleville päättäjille WSSD konferenssin alkajaisiksi.

Afrikkalaisten konfliktien ratkaiseminen ja etenkin Ruandan,Burundin ja Kongon sotien aiheuttamat pakolaisongelmat ovat korkealla prioritteettilistalla tansanialaisten mielestä. Pakolaisten aiheuttamat ongelmat Tansanialle alkavat olla liian suuret ja lisäksi aiheuttavat pahoja ympäristöongelmia laajojen leirien alueilla.

Maatalouden investoinnit ja maataloudelle suunnattua tuki tulisi kasvaa, ja kansainvälinen maataloustuotteiden hinnoittelu tulisi uusia sekä viennin esteet kehitysmailta olisi poistettava. Kansainvälisen yhteisön tulisi pysyä lupauksissaan ja kunnioittaa jo tehtyjä päätöksiään.

Tansanialaiset haluavat myös muistuttaa HIV/AIDSin aiheuttamasta vakavasta ongelmasta, joka on jo nyt pudottanut keskiverto tansanialaisten odotetun eliniän 46 vuoteen. Yleinen terveydenhoidon parantaminen kehitysmaissa on nostettu yhdeksi tärkeimmistä vaatimuksista.

Seminaarin päätteeksi nostettiin esiin myös nykyisen kehitysavun periaatteelliset ongelmat. Osallistujien mielesta yksittäisten lahjoittajamaiden sekä yksityisten markkinoiden varaan rakennettu ODA systeemi on aikansa elänyt. Globaalissa maailmassa tarvitaan uusi globaali verotusjärjestelmä, jossa jokainen YK:n jäsenvaltio sitoutuu maksamaan kansantulonsa perusteella veroa, joka sitten jaetaan yhteisten päätösten perusteella eniten tarvitseville. Köyhimmät maat olisivat verosta vapaat kunnes heidän kansantulonsa saavuttaisi tietyt raja-arvot. Tällöin rikkaiden maiden tulisi kantaa suurin vastuu koko globaalin maailman yhteisön ongelmista.

Tansanialaiset ovat siis valmiina Johannesburgiin ja he toivovat myös tapaavansa suomalaisia tuossa isossa kokouksessa, jossa toivon mukaan saadaan rakentavia päätöksiä aikaiseksi.