Uutinen

TANGO: Maailmanpankki ja IMF vievät mailta itsemääräämisoikeuden

Riippuvuus Maailmanpankista ja Kansainvälisestä valuuttarahastosta (IMF) johtaa avunantajien osallistumiseen maan sisäiseen päätöksentekoon, totesi Kepan tansanialaisen kumppanijärjestön TANGOn puheenjohtaja Marie Sheba.
Kenny Manara
5.6.2005

MOROGORO -- "Maailmanpankki ja IMF eivät ole hyväntekeväisyysjärjestöjä, vaan niillä on omat intressinsä, joista on usein kielteisiä seurauksia köyhille", totesi TANGOn (Tanzania Association of Non-Governmental Organisations) puheenjohtaja Marie Sheba puhuessaan Dar es Salaamissa seitsemännen kerran järjestetyssä julkisten varojen käyttöä tarkastelleessa kokouksessa. TANGO vetää Tansaniassa muun muassa vuosituhattavoitekampanjaa.

Sheban mukaan riippuvuus rahoituslaitoksista on johtanut siihen, että ne ovat mukana myös maan sisäisessä päätöksentekoprosessissa. Sheba vaati puheenvuorossaan, että näitä kysymyksiä pohtimaan olisi kutsuttava koolle konferenssi, jossa olisi mukana niin avunantajatahojen, hallituksen kuin kansalaisyhteiskunnankin edustajia.

Puheenjohtajan mainitsi esimerkkinä, että suorien ulkomaisten investointien hyöky Tansanian kaivosteollisuuteen ja toimilupien myöntäminen kansainvälisille kaivosyhtiöille ovat johtaneet maaseudulla vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin.

"Haluamme varoittaa tulevaa hallitusta ja avunantajia siitä, että jatkossa tämä peli ei enää vetele. Meidän ei pidä myydä itseämme saadaksemme hetkellisiä etuisuuksia", Sheba sanoi.

Sheban näkemyksiin yhtyi sukupuolten tasa-arvoa ajavan TGNP-ohjelman (Tanzania Gender Networking Programme) toiminnanjohtaja Mary Rusimbi, joka vaati vastausta siihen, kuka kantaa vastuun epäonnistuneista hankkeista, kuten Dar es Salaamissa toteutetusta, 164 miljoonaa dollaria maksaneesta vesi- ja viemärijärjestelmän uudistuksesta. Hanke oli pääosin Maailmanpankin rahoittama.

Rusimbin mukaan avunantajat pakottivat hallituksen yksityistämään ennenaikaisesti kaupungin vedenjakelun ja viemäröinnin osana lainapakettia, mikä johti siihen, että urakkaan valittiin tekijäksi taustaltaan kyseenalainen yksityinen yhtiö.

"Kuka nyt siis on tilivelvollinen vesisektorillamme tehdyistä kokeiluista", Rusimbi kysyi kokouksessa.