Uutinen

Tampere: Kriittisiä arvioita kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöstä

Marko Ulvila
29.8.2000

"Yleisestä käsityksestä poiketen myös kansalaisjärjestöjen hankkeissa on huomattavia heikkouksia", kertoo Nepalissa Tribhuvanin yliopistolla työskentelevä Krishna Battachan. Tampereen yliopiston hallintotieteen laitoksen ja Kepan järjestämässä Making Sense of Developmen NGOs -seminaarissa 28.8. puhunut Bhattachan on Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen jäsen. Hän on sitä mieltä, ettei järjestöjen toiminta ole pystynyt kaventamaan kuilua köyhien ja rikkaiden välillä. Hankkeista hyötyvät eniten varakkaat ihmiset.

"Vaikka järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeet eivät välttämättä olekaan köyhille suureksi avuksi, ei kehitysmaaliikkeen vaikutuksia voi silti väheksyä", korostaa hankkeen johtaja professori Juhani Vartola. Tutkija Marko Ulvilan mukaan kehitysmaaliikkeen toiminta etelän kulttuurien esittelystä reilun kaupan edistämiseen on vahva poliittinen voima, jonka ilmenemismuodoista kehitysyhteistyöhankkeet ovat vain yksi osa.

Seminaarin yhteydessä julkaistiin myös Liken kustantama teos Unelmia maailmasta -suomalaisen kehitysmaaliikkeen juurilla. Kirja sisältää kymmenien ihmisten tarinoita, kokemuksia ja pohdintoja solidaarisuuden ja yhteisvastuun eri muodoista.

"Unelmia maailmasta on osoitus suomalaisen solidaarisuuskulttuurin monimuotoisuudesta ja luovuudesta", kirjan toimittaja Outi Hakkarainen kertoo. Teos rikastaa monella tapaa sitä vakiintunutta kuvaa, joka ihmisillä on kehitysmaista ja suomalaisten suhteesta niiden kansalaisiin. Eri sukupolvia edustavien kehitysmaa-aktiivien kertomuksista välittyy kuva maailmasta, jossa solidaarisuus on vahva työtä ja arkea jäsentävä ihanne.