Uutinen

Swahili-suomi-swahili-sanakirja ilmestyy huhtikuussa 2002

Elina Puhto
29.11.2001

Keväällä 2002 ilmestyy ensimmäinen swahili-suomi-swahili-sanakirja. Sanakirjan käsikirjoitus on valmistunut Uhusiano r.y.:n ja Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksen yhteistyönä. Rahoitus on saatu ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolta ja opetusministeriön tiedepoliittiselta jaostolta. Sanakirjan kustantaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Swahili on maailman 38:n puhutuimpien kielten tilastossa sijalla 28. Swahilia käyttää noin 50 miljoonaa ihmistä, erilaisten laskutapojen mukaan muutama kymmenen miljoonaa enemmän. Swahili on Tansaniassa virallinen kieli ja Keniassa kansallinen kieli. Nämä maat ovat swahilin kielen ydinalueita, mutta niitä ympäröivissä kymmenkunnassa Itä-Afrikan maassa puhutaan laajalti swahilia.

Toimittajat ovat saaneet käyttöönsä professori Arvi Hurskaisen idean ja kehittelytyön perusteella luodun swahilikorpuksen, joka on maailman laajimpia. Siinä on sanomalehtitekstejä, kaunokirjallisuutta ja haastatteluja kolmen miljoonan sanan verran, eli sanastoa kaikilta yhteiskunnan aloilta. Korpusta täydennetään jatkuvasti, lähes päivittäin. Toimitustyön peruslinjauksesta, sanojen esiintymistaajuuden mukaan luodusta sanakirjasta, on vastannut professori Arvi Hurskainen, mutta toimittajat Anu Abdullah, Riikka Halme, Lotta Harjula ja Marjukka Pajunen ovat itsenäisesti kehittäneet toimitustyön käytännön ratkaisut.

Korpuksesta on poimittu 10 000 käytetyintä perussanaa, jotka on toimitettu sanakirjaperiaatteiden mukaan. Johdokset lisäävät huomattavasti hakusanojen määrää. Esimerkkilauseet valaisevat ytimekkäästi sanan tai sanonnan käyttöyhteyttä, myös ne on poimittu korpuksesta Lisäksi sanastoa on seulottu muista lähteistä sellaisilta aloilta, jotka ovat tärkeitä mutta jotka eivät ole olleet korpuksessa edustettuna esiintymistaajuudeltaan tarpeeksi usein.

Sanakirjaa tarvitsevien joukko on laaja: Itä-Afrikan sadassa kansalaisjärjestössä ja kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä toimivat, yliopiston Afrikan-tutkimuksen opiskelijat, matkailijat, etelän vaihto-ohjelmaan osallistuvat, talouselämän toimijat, elämäntyönsä Itä-Afrikan maissa tehneet monenlaisen taustan omaavat ihmiset, kielitieteestä kiinnostuneet ja kirjastot. Jokainen keksii tähän listaan varmasti lisäyksiä. Arkikieltä esittelevää, käytännön tarpeeseen sopivaa sanakirjaa ei ole ilmestynyt edes meillä eniten taidetulla kielellä englannilla. Swahili-suomi-swahili-sanakirja on varmasti monessa maassa kadehdittu teos.

Lisätietoja:
Elina Puhto
Angervotie 4 D 31
00320 HELSINKI
puhto@softhome.net
(09)  4774 1823 (työ), (09) 587 9454