Uutinen

Suuri enemmistö hyväksyi IMF:n ääniuudistuksen

Kiinan, Etelä-Korean, Meksikon ja Turkin äänivallan kasvattaminen IMF:ssä hyväksyttiin suurella enemmistöllä. Uudistuksen toisen vaiheen toteutuksesta ei odoteta yhtä helppoa.
Sanna Jäppinen
19.9.2006

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n 184 jäsenmaasta hieman yli 90 prosenttia kannatti ehdotusta, jonka mukaan Kiinan, Etelä-Korean, Meksikon ja Turkin äänivaltaa kasvatettaisiin vastaamaan paremmin todellisuutta. Nyt äänivaltaansa kasvattaneiden maiden katsottiin olleen pahiten aliedustettuina.

IMF:ssä kaikilla jäsenmailla on yhtä paljon perusääniä, mutta ne muodostavat vain noin kaksi prosenttia kaikista äänistä. Valtaosa äänivallasta perustuu niin sanottuihin kiintiöääniin, jotka heijastelevat maan talouden kokoa, rakennetta ja resursseja.

Suurin äänivalta eli 17 prosenttia kiintiöstä on Yhdysvalloilla. Suomen osuus on 0,59 prosenttia, ja koko EU:n noin 32 prosenttia. Esimerkiksi Sambian osuus on 0,24 prosenttia ja Kongon tasavallan 0,04.

Todellisia muutoksia vai imagopolitiikkaa?

Nyt tehty päätös on osa kaksivaiheista uudistusta, joka on tarkoitus saada valmiiksi viimeistään IMF:n vuoden 2008 vuosikokoukseen.

"Vaikka toisen vaiheen uudistuksista on periaatteessa sovittu, tulee niiden toteuttaminen vaatimaan käytännössä paljon lisätöitä", totesi Suomen Pankin IMF-asiantuntija Heikki Hatanpää Attacin Helsingissä 18. syyskuuta pitämässä keskustelutilaisuudessa.

Hatanpään mukaan uudistuksiin kuuluvat uuden laskukaavan luominen kiintiöäänille, maiden perusäänten tuplaus sekä johtokunnan afrikkalaisten "tuolien" resurssien lisääminen.

Attac liittyi ensimmäisenä suomalaisjärjestönä yli 70 kansalaisjärjestön julkilausumaan, jossa vaaditaan muutoksia IMF:ltä ja Maailmanpankilta. Näitä ovat muun muassa kehitysmaiden velkojen mitätöinti, rahoituslaitoisten hankkeiden läpinäkyvä arviointi ja uusliberaalin politiikan lopettaminen.

"Todennäköisesti muutoksia tapahtuu vain äänivallan jakautumisessa maiden kesken, mikä sekin johtuu vain reaalipoliittisista syistä. Instituutioiden perinpohjainen epädemokraattisuus ei kuitenkaan tällä poistu", totesi Otto Bruun Attacin velkakampanjasta.

Intian ääniosuus väheni

Nyt tehtyä uudistusta ovat kritisoineet erityisesti köyhät Afrikan maat sekä Intia, itsekin viime vuosia huomattavasti voimistunut kehitysmaa. Siinä missä neljän nousevan maan äänikiintiö kasvoi, laski Intian osuus 1,95 prosentista 1,91 prosenttiin.

Intian valtiovarainministeri Palaniappan Chidambaram totesi, että Intia tulee pitämään huolen siitä, että IMF toteuttaa kahden vuoden kuluessa äänestysjärjestelmän kokonaisvaltaisen uudistuksen, BBC uutisoi.

Chidambaramin mukaan nyt hyödynnetty laskukaava, jossa tarkastellaan muun muassa maan bkt:tä ja markkinoiden avoimuutta, ei heijasta totuudenmukaisesti Intian kaltaisten maiden kasvavaa talousmahtia.

IMF:n ja Maailmanpankin johtokunnat kokoontuvat Singaporessa 19.-20. syyskuuta, ja organisaatioiden muut toimielimet ovat pitäneet kokouksiaan viime viikosta lähtien.

Lisää tietoa aiheesta