Uutinen

Suomi lisää suoraa budjettitukea ripeällä tahdilla

Suomen kehitysmaille suuntaama suora budjettituki noussee yli 50 miljoonaan euroon vuoteen 2009 mennessä. Vuoden 2005 taso oli 9,5 miljoonaa.
Sanna Jäppinen
19.10.2006

Tänä vuonna Suomen suora budjettituki kahdenvälisen kehitysyhteistyön pääkumppanimaille noussee 21 miljoonaan euroon, eli määrä yli kaksinkertaistuisi vuodesta 2005, uutisoi Development Today -lehti.

Kaikkiaan Suomi on vuonna 2006 budjetoinut maa- ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön noin 180 miljoonaa euroa, ja koko kehitysyhteistyön talousarvio on noin 670 miljoonaa euroa.

Vuonna 2009 budjettituen määrä yltäisi ulkoministeriön suunnitelmien mukaan jo yli 50 miljoonaan euroon.

Budjettitukea annetaan nimensä mukaisesti suoraan avunsaajavaltion budjettiin, eikä sitä ole ennalta korvamerkitty tiettyyn tarkoitukseen. Suoran budjettituen tavoitteena on parantaa köyhien maiden mahdollisuuksia toteuttaa kansallisia kehitysohjelmiaan entistä itsenäisemmin.

Suomen kahdeksasta pääkumppanimaasta Tansania, Mosambik ja Nicaragua ovat tähän mennessä saaneet suoraa budjettitukea, ja vuonna 2007 budjettitukea kaavaillaan myös Sambialle, Development Today kirjoittaa.

Ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston päällikön Ritva Koukku-Ronden mukaan tavoitteena on käynnistää budjettituen antaminen myös muille pääkumppanimaille eli Etiopialle, Kenialle, Nepalille ja Vietnamille, mutta ajankohtaa ei ole lyöty lukkoon. Muista maista budjettitukea kaavaillaan annettavaksi lähivuosina vain Afganistanille.

Suoraa budjettitukea on arvosteltu muun muassa sen alttiudesta korruptiolle. Koukku-Ronden mukaan Suomi on seurannut tiiviisti viime aikoina ilmi tulleita tapauksia, muun muassa Mosambikissa, jossa paljastui Tanskan kehitysyhteistyövarojen väärinkäyttö.

"Mikään maa maailmassa ei ole puhdas korruption suhteen. Jos ottaisimme korruptiotason pääkriteeriksi kehitysyhteistyön tekemiselle, meillä ei todennäköisesti olisi montaakaan kumppania!" Koukku-Ronde huomauttaa Development Today haastattelussa.

Lisää tietoa aiheesta