Uutinen

Suomi keskittää kehitysapuaan

Erja-Outi Heino
14.3.2002

Valtioneuvosto päätti keskiviikkona kehitysyhteistyön sitoumusvaltuuksien kohdentamisesta eli avun suuntaamisesta keskipitkällä ajalla. Päätös vahvistaa helmikuussa 2001 tehtyä periaatelinjausta ja merkitsee muun muassa Mosambikin-avun lisäämistä lähivuosina.

Talousarviossa osoitetaan kehitysyhteistyölle vuosittain paitsi kunkin talousarviovuoden määrärahat, myös sitoumusvaltuudet. Niiden ansiosta kehitysyhteistyötä voidaan suunnitella budjettivuotta pidemmällä ajalla, kuitenkin vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Vuoden 2002 talousarviossa kehitysyhteistyön valtuuksiin on varattu kaikkiaan 410,5 miljoonaa euroa.

Maa- ja aluekohtaisen yhteistyön osuus sitoumusvaltuuksista on 136,5 miljoonaa euroa. Sen suuntaaminen vahvistaa linjaa, jonka mukaan Suomi keskittää kahdenvälisen kehitysyhteistyönsä noin kymmeneen pitkäaikaiseen yhteistyömaahan ja niissä nykyistä suurempiin maaohjelmiin. Mosambik ja Vietnam ovat maita, joiden tukea on tarkoitus lähivuosina tuntuvasti lisätä.

Valtioneuvoston keskiviikkona tekemässä päätöksessä avun lisääminen Vietnamiin ei vielä täysipainoisesti näy, koska kevään kuluessa Suomi ja Vietnam valmistelevat yhdessä tulevaa kehitysyhteistyöohjelmaansa. Mosambikin osalta sitoumusvaltuudet kohoavat 28,1 miljoonaan euroon. Se tarkoittaa, että Suomi on valmis jopa kaksinkertaistamaan tukensa maalle seuraavien viiden vuoden kuluessa. Perusteina ovat Mosambikin köyhyys yhdistettynä maan osoittamaan kehitystahtoon ja myönteisiin kehitystuloksiin. Mosambikin köyhyydenvähentämisstrategia on avun suuntaamisessa tärkeä; pyrkimyksenä on lisätä maan edellytyksiä ohjata omaa kehitystään.

Monenkeskiseen yhteistyöhön varataan 185 miljoonaa euroa, josta kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten osuus on 140,1 miljoonaa. Valtaosa siitä suunnataan Kansainvälisen kehitysjärjestön (IDA) sekä Afrikan kehitysrahaston lisärahoituksiin. YK-järjestöjen osuus on 44,9 miljoonaa euroa ja kohdistuu kolmen, Suomen kehitysmaapolitiikan kannalta ensiarvoisen YK-järjestön tukemiseen. Järjestöt ovat YK:n kehitysohjelma UNDP, YK:n väestörahasto UNFPA ja YK:n lastenrahasto Unicef.

Maittain kohdentamatonta kehitysyhteistyötä on tarkoitus suunnata etenkin Länsi-Balkanille sekä konfliktien ehkäisyyn ja hallintaan - mukaan luettuina humanitaarinen miinanraivaus ja siviilikriisinhallinta.

Lisätietoja ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosastolla antavat osastopäällikkö Ritva Jolkkonen, ritva.jolkkonen@formin.fi, 040-721 2946 ja tarkastaja Lotta Karlsson, lotta.karlsson@formin.fi, 040-743 7370.
HUOM! Taulukko valtuuksien tarkasta kohdentamisesta saatavissa sähköisesti; pyynnöt erja-outi.heino@formin.fi tai lotta.karlsson@formin.fi

Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston lehdistötiedote 13.3.2002