Uutinen

Suomi ei sitoudu kehitykseen

Rauhanturvaaminen ja ympäristötietoisuus ovat virallisen Suomen ylpeydenaiheita, mutta nekään eivät kiillota Suomen kehnoa kuvaa köyhien maiden auttajana, osoittaa uusi kehitysindeksi.
Tomi Kuhanen
28.4.2003

Washingtonissa toimivan Center for Global Developmentin (CGD) tuoreen selvityksen mukaan Suomi on yksi huonoimmista kehitysmaiden auttajista. Muista rikkaista teollisuusmaista Suomea huonommin pärjäävät vain Australia, Japani, Kanada ja Yhdysvallat.

Selvitys perustuu CGD:n kehittämään uuteen kehitykseen sitoutumisen indeksiin (Commitment to Development), joka kehitysavun lisäksi mittaa kehitysmaiden ja teollisuusmaiden välistä kauppaa, investointeja, siirtolaisuuspolitiikkaa, ympäristöasioita ja rauhanturvatoimintaa.

CGD:n mukaan köyhien maiden auttaminen on muutakin kuin kehitysapua. Vaikka rikkailla G-7 -mailla on suurimmat mahdollisuudet auttaa maailman köyhimpiä, eivät ne välttämättä sitoudu sellaiseen politiikkaan, joka todella auttaisi kehitysmaita.

"Kehitysmaita on laitetty järjestykseen vuosia kaikilla mittaustavoilla - tyttöjen koulutukseen käytetyistä varoista korruption tasoon. Indeksi kääntää viimein huomion rikkaan maailman linjaan ja rikkaan maailman vastuuseen", kommentoi CGD:n johtaja Nancy Birdsall tiedotteessaan.

Raportin mukaan Suomi sijoittuu huonosti lähes kaikilla indikaattoreilla mitattuna. Huonoimmat arvosanat Suomi saa vähäisistä investoinneista kehitysmaihin ja tiukasta siirtolaispolitiikasta. Kehitysmaiden vakautta ja siten suotuisaa kehitystä edistävä rauhanturvatoimintakin on Suomessa verrattain vähäistä: maamme sijoittuu vasta neljänneksitoista.

Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan toiminnanjohtaja Folke Sundman on perehtynyt raporttiin ja pitää tuloksia Suomen osalta odotettuina.

"Ei tulos ole kovin yllättävä varsinkin jos kehitysmaasuhteita käydään noilla indikaattoreilla läpi. Mekin olemme jo pitkään olleet sitä mieltä että kehitysyhteistyö on vain yksi alue, jolla on petrattava", sanoo Sundman.

Alankomaat ja Tanska ovat uudella indeksillä mitattuna kaikkein sitoutuneimpia köyhien maiden kehitykseen. Suomi sijoittuu listalla viimeiseksi kaikista EU-maista.

Folke Sundmanin mukaan Suomen kehno sijoittuminen luo lisäpaineita uuden hallituksen ylle, ja syystä.

"Nyt eivät todellakaan hurskaat puheet ja sanat riitä. Tarvitaan tekoja."