Uutinen

Suomen Unicefilta neljännesmiljoona Salvadoriin

16.1.2001

Suomen Unicef siirsi tänään 250 000 markkaa hätäapurahastostaan Unicefin työhön Salvadorin lasten auttamiseksi. Järjestö on sitoutunut auttamaan Salvadorin maanjäristyksen lapsiuhreja välittömästi arviolta 0,5 miljoonalla US dollarilla.

Unicef keskittyy estämään sairauksien leviämistä katastrofialueilla sekä tukemaan kodittomaksi jääneitä, järkyttyneitä olevia lapsia. Perheistään erilleen joutuneiden lasten tarkkaa lukumäärää ei vielä tiedetä. Tuhannen ihmisen arvioidaan menehtyneen järistyksessä.

Unicefin avustustyön painoalueet: puhdas vesi, lääkkeet ja traumahoito järkyttyneille lapsille

Ensi tilassa Unicef toimittaa juomavesisäiliöitä, vedenpuhdistustabletteja sekä liikutettavia käymälöitä kolmeentoista väliaikaiseen suojapaikkaan. Suojapaikkoihin toimitetaan lääkkeitä sairauksien estämiseksi. Tärkeintä tässä vaiheessa on välttää koleran leviäminen.

Unicef on ottanut huolehtiakseen kodittomaksi jääneistä lapsista. Vanhempansa menettäneet lapset ovat voimakkaassa järkytystilassa. Unicef on käynnistänyt lasten traumahoidon. Vapaaehtoisten, opettajien ja avustustyöntekijöiden pikakoulutus lasten traumahoitoon on aloitettu. Hoitoon kuuluu tärkeänä osana koulutuntien nopea käynnistäminen myös leiriolosuhteissa. Lapsen mieli tasapainottuu nopeammin, kun heille järjestetään normaaliin elämänmenoon kuuluvaa toimintaa.

Unicefin edustaja, lastenpsykologi Ingrid Leth, toteaa: "Lasten ensireaktio maanjäristykseen ja sen jälkijäristyksiin saattaa näennäisesti kaikota nopeasti. Aikuiset käsittävät tämän helposti väärin. Ahdistus jatkuu pinnan alla pitkään ja järkyttää lapsen perusturvallisuutta kauan tai pahimmassa tapauksessa pysyvästi."

Ensiavun jälkeen Unicef ryhtyy paikallisten viranomaisten kanssa järjestämään lasten ja eloon jääneiden vanhempien yhdistämisohjelmaa.

Ensimmäinen lähetys lääkintätarvikkeita on lähtenyt Unicefin keskusvarastolta Kööpenhaminasta. Lahjoittajana toimi Japanin hallitus. Tämän lähetyksen turvin Unicef pystyy antamaan lääkeapua 30 000 ihmiselle kolmen kuukauden ajan.

Auta Salvadorin maanjäristyksen lapsiuhreja Unicefin kautta. Lahjoitustili on Merita 152930-87, viesti "Salvadorin lapset".

Lisätietoja: Suomen Unicef , tiedotuspäällikkö Kirsti Dalman 09-5845 0203 tai pääsihteeri Pentti Kotoaro 09-5845 0207