Uutinen

Suomen tuki opetukselle alle pohjoismaisen tason

Suomi jää viimeiseksi pohjoismaaksi tuoreessa vertailussa, jossa kartoitetaan rikkaiden maiden antamaa tukea köyhien maiden lasten koulunkäyntiin.
Tomi Kuhanen
20.11.2003

Kuva: Sambialaisia lapsia (Kuva: Kepa Sambia

Global Campaign for Education -järjestö (CGE) laittaa raportissaan rikkaat maat kouluarvosanoilla järjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin ne ovat sitoutuneet tukemaan perusopetusta kehitysmaissa. Suomelle CGE antaa vain 36 pistettä sadasta, kun muut pohjoismaat saavat pisteitä 56-80.

Hollanti, Norja ja Ruotsi ovat listan kärjessä. Suomen tuki opetukselle on selvästi alle puolet tavoiteltavasta tasosta, eikä yllä edes vertailun keskitasolle.

"Matti (Vanhanen) ei ole vielä onnistunut nostamaan Suomea pohjoismaisten luokkatoveriensa tasolle", kommentoidaan CGE:n Suomen hallitukselle antamassa koulutodistuksessa.

CGE:n raportti julkaistiin kolme vuotta sen jälkeen, kun rikkaiden maiden johtajat lupasivat taata tarvittavat avustusmäärärahat sen takaamiseksi, että kaikki maailman lapset pääsevät perusopetuksen piiriin.

Lupauksia ei ole pidetty. Yli sata miljoonaa lasta on kokonaan perusopetuksen ulkopuolella ja 150 miljoonaa joutuu keskeyttämään opiskelun. UNESCO:n mukaan tyttöjen asema on paljon poikia huonompi.

Lisärahan tarve lasten koulutukseen on 5,6 miljardia dollaria. Summa on sama, joka maailmassa käytetään sotilasvarusteluun kolmessa päivässä.

Kehitysyhteistyötä rahoittavat maat kokoontuvat parhaillaan Oslossa. Kansainväliset avustusjärjestöt vaativat rikkailta mailta konkreettisia lupauksia.

"Puoli vuotta G8-maiden kokouksen jälkeen avunantajien on tartuttava tilaisuuteen tällä viikolla Oslossa pidettävässä kokouksessa ja täytettävä lupaukset koulutuksen rahoittamisesta antamalla kovaa valuuttaa", sanoo kansainvälisen Oxfam-järjestön edustaja Oliver Buston.


Linkki: Must try harder -raportti (pdf)