Uutinen

Suomen tukema vesivoimaohjelma tulilinjalla Kaakkois-Aasiassa

Järjestöt 30 maasta vaativat Mekongin jokikomissiolta kriittisyyttä Mekongin pääuomaan suunniteltuja suurpatoja kohtaan. Suomi on mukana tukemassa komission vesivoimaohjelmaa.
Timo Kuronen
16.11.2007

BANGKOK -- Noin kaksisataa allekirjoittajaa 30 eri maan kansalaisjärjestöistä vaati Kaakkois-Aasiassa toimivaa Mekongin jokikomissiota (MRC) toteuttamaan sille kuuluvan joensuojelutehtävän komission ja sen rahoittajien kokoontuessa vuotuiseen tapaamiseensa marraskuun puolivälissä. Kirjeen allekirjoittajien joukossa on 126 Mekongin alueen järjestöä.

Järjestöt ovat tyrmistyneitä siitä, että viimeisen vuoden aikana Kambodzhan, Laosin ja Thaimaan hallitukset ovat herättäneet henkiin suunnitelmat kuuden suurpadon rakentamisesta Mekongin pääuomaan. Kiinalaiset, malesialaiset ja thaimaalaiset patoyhtiöt tekevät parhaillaan toteutettavuusselvityksiä kyseisistä padoista.

Kalatutkijoiden mukaan Pohjois-Kambodzhaan suunnitellun Samborin ja Etelä-Laosin Don Sahongin patojen sijainti on pahin mahdollinen Mekongin kalojen kausittaisen liikkumisen ja alueen kalastuselinkeinon kannalta.

Järjestöjen mukaan kalakannan vähentyminen vaarantaa suoraan tuhansien jokivarren yhteisöjen elinkeinon ja miljoonien ihmisten ruokaturvan. Mekongista on löydetty yli 1 200 kalalajia, ja joesta saadaan noin viidennes koko maailman makeanveden kalansaaliista.

Vaikka jokivarren neljän maan (Laos, Thaimaa, Kambodzha, Vietnam) yhteistyöelin MRC on itsekin aiemmissa tutkimuksissaan pitänyt padonrakentamista Mekongin kalaston suurimpana uhkana, se ei ole puuttunut mitenkään uusiin patosuunnitelmiin.

Komission toimintaa ohjaavan vuoden 1995 Mekong-sopimuksen mukaan komission tulee tehdä kaikkensa estääkseen ja minimoidakseen Mekongin vesivaroihin kohdistuvan kehityksen ja käytön haitallisia vaikutuksia.

Järjestöjen mukaan MRC ei ansaitse rahoittajien kymmeniä miljoonia dollareita, sillä se ei noudata Mekong-sopimusta eikä puolusta joen ekologista kestävyyttä. MRC ei ole varoittanut jäsenmaitaan tai informoinut suurta yleisöä jokeen liittyvistä suunnitelmista.

Suomi tukee MRC:n vesivoimaohjelmaa

Marraskuun alussa Suomen Bangkokin-suurlähettiläs Lars Backström ja MRC:n sihteeristön virkaatekevä johtaja Do Manh Hung allekirjoittivat kahden miljoonan euron sopimuksen Suomen tuesta jokikomissiolle. Tuki sisältää miljoona euroa MRC:n vesivoimaohjelmaan, 750 000 euroa komission junioriasiantuntijoiden koulutukseen sekä 250 000 euroa vesihallinnon rahastoon.

Suomen tuki mahdollistaa komission vesivoimaohjelman kehittämisen. MRC:n mukaan ohjelman tavoitteena on edistää tehokasta sekä sosiotaloudellisesti ja ympäristöllisesti soveliasta vesivoiman kehittämistä yhteistyössä alueen maiden kesken.

MRC:n johtaja Hung kertoi olevansa erityisen kiitollinen Suomelle, joka tukee koulutusta ja vesivoiman kehitystä, kahta Mekongin jokilaakson kestävään kehitykseen olennaisesti liittyvää osa-aluetta.

Mekongin alueella toimivan Terra-järjestön mukaan MRC on toukokuun 2006 jälkeen saanut yli 23 miljoonaa dollaria muun muassa Tanskan, Suomen, Ranskan ja Belgian hallituksilta. Terra ja muut MRC-vetoomuksen allekirjoittajat epäilevät komission vesivoimaohjelman kykenevän hillitsemään nykyistä padonrakennusintoa Mekongin alueella.

Pääuoman patohankkeiden lisäksi kiinalaiset, thaimaalaiset, venäläiset ja vietnamilaiset yhtiöt rakentavat tai suunnittelevat Mekongin sivujokiin Laosissa yli viittäkymmentä uutta patoa.

Järjestöjen mukaan yritykset ottavat patojen kielteiset sosiaali- ja ympäristövaikutukset huomioon vielä huonommin kuin hallitukset ja kansainväliset rahoituslaitokset.