Uutinen

Suomen Punainen Risti ja ulkoasiainministeriö sopivat yli 55 mmk:n kehitysyhteistyöpaketista

Nina Winquist-Galbe
4.4.2001

Suomen Punainen Risti (SPR) käyttää seuraavan neljän vuoden aikana yli 55 miljoonaa markkaa kehitysapuun ulkoministeriön kehyssopimusjärjestelmän puitteissa.

Maanantaina allekirjoitetun sopimuksen mukaan ulkoasiainministeriö tukee Suomen Punaisen Ristin kehitysapuohjelmia 43,5 miljoonalla markalla ja SPR käyttää katastrofirahastoon lahjoitettuja varoja 12,1 miljoonaa markkaa.

Suomen Punaisen Ristin kehitysyhteistyön tavoitteena on vahvistaa ihmisten ja yhteisöjen omaehtoista selviytymistä sekä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun avustusvalmiuden kehittämistä. Ohjelmat ovat aina paikallisen Punaisen Ristin tai Puolikuun suunnittelemia ja toteuttamia.

Kehitysyhteistyön painopisteitä ovat katastrofi- ja toimintavalmiuden sekä perusterveydenhuollon kehittäminen. Ohjelmilla tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä kaikkialla maailmassa sekä köyhimpiä sisaryhdistyksiä (paikallinen Punainen Risti tai Puolikuu).

SPR tukee hankkeita lähinnä Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Painopiste on Afrikassa, mutta Euroopan kriisialueilla kehitysyhteistyön osuus kasvaa kun siirrytään katastrofiavusta kehitysohjelmiin.

- Kiitämme valtiota raha-avusta, jonka avulla pyrimme tukemaan kansalaisyhteiskuntaa ja paikallista osallistumista pitkäjänteisesti, toteaa SPR:n pääsihteeri Markku Niskala. - Voimamme on maailmanlaajuinen verkosto, johon kuuluu 176 kansallista yhdistystä.

SPR:n kehitysyhteistyöbudjetti vuodelle 2001 on noin 20 miljoonaa markkaa, josta noin puolet on valtion varoja. Kehitysyhteistyön osuus koko avustusbudjetista on vuosittain 15 prosenttia. Vuonna 2001 SPR suunnittelee 15 suomalaisen avustustyöntekijän lähettämistä kehitysyhteistyötehtäviin.

Kehitysyhteistyö on kansainvälisen Punaisen Ristin mukaan "prosessi, jonka avulla yhteisöt, perheet ja yksilöt vahvistuvat ja tulevat vähemmän haavoittuviksi ja kansallisten yhdistysten vahvistuminen, jotta ne voivat toteuttaa humanitaarista tehtäväänsä paremmin". Sisaryhdistysten organisaatiota, ohjelmaa, henkilö- ja taloudellisia resursseja tulee tukea tasapainoisesti.

Kansainvälisen Punaisen Ristin kehitysyhteistyön periaatteita:

 • Tukea kansallisten yhdistysten suunnitelmallista kehittymistä.
 • Edistää kumppanuutta ja yhteistä oppimista.
 • Edistää kestävää kehitystä.
 • Edistää naisten ja miesten yhtäläisiä osallistumista kaikkeen toimintaan.
 • Varmistaa, että kehitysohjelmat suunnataan oikeisiin kohteisiin.
 • Varmistaa, että lahjoittajat saavat antamalleen tuelle vastinetta.
 • Tukea kansallisia yhdistyksiä toimimaan vastuullisesti.
 • Kannustaa tuen saajan kunnioittamista.
 • Korostaa tuen pitkäjänteisyys.

  SPR toimii avustustyössään samojen menettelyohjeiden mukaan kuin esim. Luterilainen maailmanliitto, Kirkkojen maailmanneuvosto, Oxfam ja Caritas. Ohjeet ovat lyhyesti seuraavat.

 • Inhimilliset tarpeet ovat etusijalla. Tärkeintä on vastata kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten kiireellisiin tarpeisiin.
 • Apua annetaan rotuun, uskontoon ja kansallisuuteen katsomatta.
 • Apua ei saa käyttää minkään poliittisen tai uskonnollisen näkökannan edistämiseen.
 • Toimintamme ei saa olla hallituksen ulkopolitiikan väline.
 • Kulttuuria ja tapoja on kunnioitettava.
 • Avustustyössä käytetään paikallisia voimavaroja (henkilökuntaa, markkinoita).
 • Avunsaajien edustajat on saatava mukaan avustustyön suunnitteluun ja toteutukseen.
 • Avun pitää vähentää alttiutta uusille onnettomuuksille.
 • Olemme vastuussa sekä avunsaajille että lahjoittajille.
 • Tiedotteissa ja mainonnassa katastrofin uhrit on esitettävä ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla.

  Lisätietoja antavat:

  Kansainvälisen avun koordinaattori Elina Parviainen, puh. (09) 1293 286.
  Tiedotusosaston päällikkö Eevaliisa Hindsberg, puh. (09) 1293 265 tai 0400 744 741.
  Kansainvälisen avun tiedottaja Nina Winquist-Galbe, puh. (09) 1293 266 tai 050 377 08 18.