Uutinen

Suomen kehitysyhteistyön päätavoitteita tasa-arvo

Kehitysmaiden poikien ja miesten osallistumisen merkityksestä sukupuolten väliselle tasa-arvolle ja seksuaaliterveyden edistämiselle keskusteltiin torstaina Helsingissä pidetyssä seminaarissa.
Väestöliiton tiedote
28.11.2002

"Suomen kehitysyhteistyön päätavoitteita on tasa-arvon edistäminen. Suomi tukee yhteistyömaissaan kansalaisjärjestöjä, jotka työskentelevät tasa-arvon edistämiseksi ja naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi", sanoi ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston osastopäällikkö Ritva Jolkkonen torstaina Helsingissä pidetyssä Etelä-Aasian ja Suomen kehitysyhteistyötä pohtivassa seminaarissa.

Väestöliiton, ulkoasiainministeriön, Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen Kepan ja Pelastakaa Lapset -järjestön järjestämässä seminaarissa keskusteltiin kehitysmaiden poikien ja miesten osallistumisen merkityksestä sukupuolten väliselle tasa-arvolle ja seksuaaliterveyden edistämiselle. Aihetta oli kokoontunut tarkastelemaan joukko suomalaisia ja ulkomaisia kehitysyhteistyön toimijoita, kansanedustajia ja tutkijoita. Seminaarin tarkoituksena oli antaa aasialaisille ja suomalaisille kehitysyhteistyön toimijoille mahdollisuus ajatusten ja kokemusten vaihtoon tästä aiheesta.

Osastopäällikkö Ritva Jolkkonen korosti erityisesti miesten osallistumisen tärkeyttä, koska miehet usein päättävät seksistä, sekä esimerkiksi kondomin käytöstä. Positiivisen vastuullisuuden korostaminen vaikuttaa paremmin kuin syyllistäminen.

"Miesten vastuullista vanhemmuutta ja seksuaalikäyttäytymistä, osallistumista perhesuunnitteluun, turvalliseen äitiyteen ja sukupuolitautien, kuten hiv:n ehkäisyyn tulee korostaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen vaikuttamalla myös miehiin."

Väestöliiton kehitysyhteistyöpäällikkö Pirkko Kiviluoto kertoi, että ilman miesten ja naisten kumppanuutta ja miesten osallistumista seksuaaliterveyden edistämiseen ei yhteisiä tavoitteita saavuteta. Erityisen tärkeää kumppanuus on sukupuolitautien, mm. hiv-tartuntojen ehkäisemisessä. Tämä edellyttää sukupuolten erilaisten roolien ja käyttäytymismallien tunnistamista ja erityisesti miehille suunnattujen ja suunniteltujen seksuaaliterveyden palvelun tarjoamista.

"Miehet päättävät usein perhesuunnittelusta ja hoitoon hakeutumisesta raskauden ja synnytyksen aikana. Sukupuolitautien, mukaan lukien hiv:n ehkäisy, edellyttää molempien sukupuolten sitoutumista. Miehillä on myös omia seksuaaliterveyteen liittyviä tarpeita, joiden huomiotta jättäminen voi vaikuttaa haitallisesti naistenkin seksuaaliterveyteen."

Kansainvälisen perhesuunnittelujärjestöjen liiton IPPF:n pääjohtaja Steven Sinding totesi järjestönsä painottuvan hiv/aidsiin, nuorten seksuaaliterveyspalveluihin ja vaarallisten aborttien eliminointiin.

"Nuorten on saatava kattavaa ja laaja-alaista seksuaalivalistusta ja seksuaaliterveyspalveluita", hän sanoi ja totesi vielä, että abortin kieltävienkin maiden hallitusten tulee saada tietoa vaarallisten aborttien aiheuttamista terveyshaitoista, ja aborttien vähentämisestä - ei kieltämisen, vaan ehkäisypalveluiden parantamisen avulla.

"On tärkeää, että maailman maiden hallitukset saadaan edelleen tukemaan seksuaaliterveyttä ja oikeuksia kuten Kairossa vuonna 1994 YK:n väestö- ja kehityskonferenssissa on sitouduttu, erityisesti nyt, kun USA:n hallitus on voimakkaasti pyrkinyt jarruttamaan näitä asioita."


Lisätiedot: Kehitysyhteistyöpäällikkö Pirkko Kiviluoto, Väestöliitto puh. (09) 2280 5137, 050 542 5423 ja neuvonantaja Gisela Blumenthal, ulkoasiainministeriö puh. (09) 1605 6437